Saamelaiskäräjien puheenjohtajan nuija kiinnostaa useampaa ehdokasta, hallituspaikoista voi jo nyt ennustaa tiukkaa taistoa

Saamelaiskäräjävaalien ehdokkaista viisi kertoo jo nyt avoimesti olevansa valmiina puheenjohtajakisaan, mikäli tulevat vaaleissa valituksi. Lisäksi jo tässä vaiheessa on selvää, että hallituspaikoista on odotettavissa tiukka taisto.

saamelaiskäräjät
Sámediggeválga 2019
Matti Kurkela / Yle

Saamelaiskäräjävaalit on täyttä vauhtia käynnissä aina syyskuun loppuun saakka. Tällä kertaa vaalit käydään vain postiäänestyksenä. Saamelaiskäräjien seuraavalle nelivuotiskaudelle on syksyn vaaleissa pyrkimässä yhteensä 36 ehdokasta.

Nykyinen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio ei ole lainkaan ehdokkaana näissä vaaleissa, joten selvää on, että Saamelaiskäräjät saa uuden puheenjohtajan tulevana vuonna.

Sen lisäksi, että Saamelaiskäräjien puheenjohtaja tulee vaihtumaan, tulee suuria muutoksia kokemaan myös hallitus. Nykyisestä hallituksesta vain kaksi on ehdolla näissä vaaleissa ja viisi hallituksen jäsentä jättäytyy Saamelaiskäräjiltä näin ollen pois. Selvityksessämme kysyimme ehdokkaiden kiinnostusta alkaa puheenjohtajaksi sekä hallitukseen, mikäli he tulevat valituksi Saamelaiskäräjille. Kysyimme myös, että mistä lautakunnista he mahtavat olla kiinnostuneita.

Viisi ehdokasta kertoo avoimesti kiinnostuksestaan puheenjohtajuuteen

Vaalityön ollessa kesken eivät monet vielä halunneet kommentoida lainkaan sitä, että ovatko he kiinnostuneita puheenjohtajan nuijasta. Osa heistä totesi, että odottavat rauhassa vaalien tulosta ennen kuin alkavat pohtimaan mahdollisia puheenjohtajan ja hallituksen paikkoja. Muutamat kertoivat jo kuitenkin suoraan kiinnostuksestaan puheenjohtajuuteen.

Viisi ehdokasta sanoo suoraan, että mikäli he tulevat valituksi Saamelaiskäräjille, he ovat valmiita kilpailemaan puheenjohtajan paikasta. He ovat Anne Nuorgam, Teija Linnanmäki, Pigga Keskitalo, Marko Tervaniemi ja Anu Avaskari.

Sillä ehdolla, että saa tarpeeksi tukea on puheenjohtajuudesta kiinnostunut Tuomas Aslak Juuso. Myös Anni Koivisto kertoo, että mikäli hän saa vahvan tuen aikoo hän tosissaan pohtia mahdollisuutta puheenjohtajuuteen. Samanlaisin ajatuksin vastasi Hanna Guttorm, joka aikoo pohtia asiaa, mikäli häntä tehtävään ehdotettaisiin.

Sammol Lukkari taas toteaa, että hän olisi valmis alkamaan varapuheenjohtajaksi. Kari Kyrö sanoo, että mikäli hän tulee valituksi Saamelaiskäräjille, on hän valmis alkamaan kaikkiin niihin toimiin, joihin hänen äänestystuloksensa vie.

Osa vastaajista on sitä mieltä, että he miettivät asiaa vaalituloksen selviämisen jälkeen tarkemmin. Tauno Ljetoff sanoo, että hän miettii asiaa vasta sitten, kun tietää millaisella mandaatilla tulee valituksi, jos tulee valituksi. Myös Aslak Pekkala aikoo miettiä asiaa myöhemmin. Jouni Äärelä, Niko Valkeapää ja Karen-Anni Hetta eivät vielä ole varmoja asiasta.

Magreta Sara, Irja Seurujärvi-Kari ja Pirita Näkkäläjärvi sanovat, että vielä on liian aikaista pohtia puheenjohtajuutta. Näkkäläjärvi lisää odottavansa hänkin vaalien tulosta.

Ehdokkaista muutama on jo varmoja siitä, että he eivät tavoittele puheenjohtajuutta, vaikka pääsisivätkin Saamelaiskäräjien jäseniksi. Nämä ehdokkaat ovat Veikko Feodoroff, Neeta Jääskö, Ulla-Maarit Magga, Ida-Maria Helander, Asko Länsman, Niina Siltala, Kirsti Kustula, Kaisa-Mari Jama, Raimo Äärelä, Per-Oula Juuso, Janne Hirvasvuopio ja Veikko Porsanger.

Uuteen hallitukseen löytyy innokkaita

Kuten sanottua, Saamelaiskäräjien hallituskin tulee muuttumaan paljon. Hallituksen paikoista kysyessä saatiin myös enemmän selviä vastauksia.

Jo tässä vaiheessa hallituksen paikoista kertoivat olevansa kiinnostuneet Leo Aikio, Anne Nuorgam, Magreta Sara, Veikko Feodoroff, Ulla-Maarit Magga, Pigga Keskitalo, Asko Länsman, Niina Siltala, Jouni Äärelä, Sammol Lukkari, Karen-Anni Hetta, Kaisa-Mari Jama, Teija Linnanmäki, Kirsti Kustula, Hanna Guttorm, Marko Tervaniemi, Raimo Äärelä, Anu Avaskari, Veikko Porsanger ja Aslak Pekkala.

Magreta Sara, Irja Seurujärvi-Kari ja Pirita Näkkäläjärvi sanovat, että asiaa on vielä liian aikaista pohtia.

Tuomas Aslak Juuso sanoo olevansa valmis ottamaan vastuuta hallituksessa, mikäli vain tukea löytyy tarpeeksi. Anni Koivisto toteaa, että jos hän saa vahvan tuen, aikoo hänkin tosissaan pohtia asiaa. Kari Kyrö on sitä mieltä, että mikäli hänet valitaan Saamelaiskäräjille, on hän valmis alkamaan kaikkiin niihin toimiin, mitkä hänelle äänestystuloksen myötä lankeavat. Tauno Ljetoff sanoo, että hän miettii asiaa vasta sitten, kun tietää millaisella mandaatilla tulee valituksi, mikäli valituksi tulee. Janne Hirvasvuopio pitää hallituspaikkaa mahdollisena.

Per-Oula Juuso ja Neeta Jääskö eivät ole kiinnostuneita hallituksen jäsenyydestä.

Saamenliput salossa
Ville Fofonoff / Yle

Eniten kiinnostaa elinkeino- ja oikeuslautakunta

Selvityksessä ehdokkailta kysyttiin myös heidän kiinnostustaan Saamelaiskäräjien lautakuntiin. Selkeästi useimmat ehdokkaat olivat kiinnostuneet elinkeino- ja oikeuslautakunnassa toimimisesta. Monet perustelivat tätä nimenomaan sillä, että ovat itse mukana poronhoidossa. Myös sosiaali- ja terveyslautakunta vaikuttaa kiinnostavalta useiden ehdokkaiden mielestä.

Elinkeino- ja oikeuslautakunnasta ovat kiinnostuneita ainakin Leo Aikio, Janne Hirvasvuopio, Magreta Sara, Veikko Feodoroff, Asko Länsman, Niko Valkeapää, Kirsti Kustula, Teija Linnanmäki, Marko Tervaniemi, Anni Koivisto, Anu Avaskari, Veikko Porsanger ja Tuomas Aslak Juuso.

Sosiaali- ja terveyslautakunnasta ovat kiinnostuneita ainakin Ulla-Maarit Magga, Karen-Anni Hetta, Anni Koivisto, Anu Avaskari, Janne Hirvasvuopio ja Aslak Pekkala.

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnasta puolestaan kertovat olevansa kiinnostuneita Magreta Sara, Ulla-Maarit Magga, Pigga Keskitalo, Teija Linnanmäki, Niina Siltala, Niko Valkeapää, Kaisa-Mari Jama, Hanna Guttorm, Marko Tervaniemi, Tauno Ljetoff ja Janne Hirvasvuopio.

Neeta Jääskö ja Magreta Sara ovat kiinnostuneita kielineuvostosta. Kulttuurilautakunnan mainitsivat Magreta Sara, Ida-Maria Helander, Karen-Anni Hetta, Hanna Guttorm, Marko Tervaniemi ja Tuomas Aslak Juuso.

Irja Seurujärvi-Kari ja Pirita Näkkäläjärvi näkevät, että vielä on liian aikaista pohtia lautakunta-asioita. Kari Kyrökään ei vastannut suoraan kysymykseen lautakunnista, mutta painotti sen sijaan vaalituloksen vaikutusta. Raimo Äärelä ei ollut kiinnostunut lautakuntatyöstä. Anne Nuorgam taas ei vielä tiennyt, onko hän valmis tai kiinnostunut lautakunnista. Jouni Äärelä totesi kyllä olevansa kiinnostunut, mutta ei ollut vielä varma, että mistä lautakunnasta.

Sámedikki čoahkkin
Vesa Toppari / Yle

Selvitykseen vastasi 31 ehdokasta

Selvitys osoitettiin kaikille Saamelaiskäräjävaalien ehdokkaille, mutta emme yrityksistä huolimatta tavoittaneet aivan kaikkia heistä.

Selvitykseen vastasi 36 ehdokkaasta 31. He ovat Leo Aikio, Anne Nuorgam, Magreta Sara, Veikko Feodoroff, Neeta Jääskö, Ulla-Maarit Magga, Ida-Maria Helander, Pigga Keskitalo, Asko Länsman, Niina Siltala, Irja Seurujärvi-Kari, Jouni Äärelä, Sammol Lukkari, Niko Valkeapää, Karen-Anni Hetta, Kari Kyrö, Kaisa-Mari Jama, Kirsti Kustula, Hanna Guttorm, Pirita Näkkäläjärvi, Marko Tervaniemi, Tauno Ljetoff, Anni Koivisto, Raimo Äärelä, Per-Oula Juuso, Janne Hirvasvuopio, Teija Linnanmäki, Anu Avaskari, Veikko Porsanger, Tuomas Aslak Juuso ja Aslak Pekkala.

Selvitykseen eivät vastanneet Tanja Sanila, Pentti Morottaja, Matti Aikio, Inka Kangasniemi ja Juha Alakorva.

Saamelaiskäräjille valitaan 21 jäsentä ja neljä varajäsentä. Saamelaisalueen neljästä kunnasta valitaan vähintään kolme jäsentä jokaisesta kunnasta. Sen lisäksi valitaan yhdeksän eniten ääniä saanutta jäsentä ympäri Suomen.

Vaalit ovat parhaillaan käynnissä aina syyskuun viimeiseen päivään asti.