Hallinto-oikeus piti Kaustisen Linttirämeen ympäristöluvan ennallaan

turvetuotanto
Turvesuo
Turvesuo, kuvituskuva..Yle

Vaasan hallinto-oikeus ei pidä tarpeellisena Kaustisen Linttirämeelle myönnetyn turpeennostoluvan ehtojen lieventämistä.

Aluehallintoviraston ympäristöluvassa vaaditaan tuotannon rajoittamista länsituulella pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Toiminnanharjoittaja pitää länsituulen määritelmää oikeusturvansa kannalta liian ylimalkaisena, yritys toivoisi määräykseen myös tuulen nopeudelle selkeää rajaa.

Lisäksi yritys oli valittanut tuotannon yöaikaisesta rajoittamisesta ja sille määrätystä kalataloustarkkailusta.

28 hehtaarin turvetuotantoalue sijaitsee lähimmillään 400 metrin päässä asutuksesta.