Ravinteet eivät pysähdy riittävän tehokkaasti – Vapo hakee huojennusta Kiihansuon turvetuotantoalueen lupaehtoihin

Vapon mielestä turvetuotantoalueelta tulevaa vettä ei pysty puhdistamaan niin tehokkaasti kuin nykyinen lupa vaatii. Ympäristönsuojeluviranomainen on toista mieltä.

turvetuotanto
Saimaa
Kiihansuon turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet päätyvät Pien-Saimaaseen. Kuvituskuva.Yle

Turvetuotantoyhtiö Vapo haluaa höllentää Savitaipaleen Kiihansuon ympäristöluvan vaatimuksia.

Vapon hakemus koskee turvetuotantoalueen kuivatusvesien puhdistamista fosforin osalta.

Vapon mielestä puhdistustehon pitäisi olla huomattavasti pienempi. Nyt vedessä olevasta fosforista olisi puhdistettava 40 prosenttia. Vapo haluaa laskea määrän 25 prosenttiin.

Vapo: haluttua puhdistustehoa vaikea saavuttaa

Kiihansuon kuivatusvedet käsitellään pintavalutuskentällä ennen kuin ne päätyvät Lavikanlahteen, joka on osa Pien-Saimaata.

Pintavalutuskenttä ei ole toiminut tarpeeksi tehokkaasti. Fosforin osalta veden puhdistusteho ei ole yltänyt lähellekään ympäristöluvassa vaadittua 40 prosenttia. Vuonna 2017 puhdistusteho oli keskimäärin 24 prosenttia ja 22 prosenttia vuonna 2018.

Yhtiön mukaan pintavalutuskentälle tulevan veden ainepitoisuudet ovat sen verran pienet, että ympäristöluvassa vaadittua puhdistustehoa on vaikea saavuttaa.

Vapon olisi tehostettava vedenkäsittelyä, mutta sillä ei ole esittää teknistaloudellisesti kannattavaa suunnitelmaa. Vapon mukaan sillä ei ole olemassa vaihtoehtoiseksi pintavalutuskentäksi sopivaa aluetta.

Kemiallinen vesienkäsittely puolestaan ei yhtiön mukaan parantaisi puhdistustehoa mainittavasti.

Ympäristönsuojeluviranomainen: lupaehdon höllentäminen ei käy

Vapo on tehnyt ympäristöluvan muuttamisesta hakemuksen aluehallintovirastoon, joka pyytää Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa.

Ympäristönsuojeluviranomainen vastustaa Vapon hakemusta. Pien-Saimaan kunnostamiseksi on tehty useita vuosia runsaasti töitä ja ravinnepäästöjen höllääminen vapauttaisi yhden toimijan vastuustaan.

Ympäristöviranomaisen näkemyksen mukaan Kiihansuon pintavalutuskentän toimintaa pystyy parantamaan. Viranomainen perustaa näkemyksensä havaintoihin, joita se teki turvetuotantoalueella elokuussa.