1. yle.fi
  2. Uutiset

Mikkelin isojen kouluhankkeiden suunnitelmat valmistuvat loppuvuoden aikana

Mikkelin suurimmat kouluhankkeet miesmuistiin tuovat kaupunkiin uudet aluekoulut Urpolaan ja Peitsariin. Eteläisen aluekoulun oppilasmääräksi on arvioitu 850 ja itäisen aluekoulun 530.

koulut
Urpolan koulu
Mikkelin Urpolan nykyinen koulu aiotaan purkaa ja tilalle rakennetaan uusi 850 oppilaan aluekoulu. Petri Vironen / Yle

Mikkelissä päättäjät ovat linjanneet, että kaupunkikeskustan tuntumaan tulee kaksi uutta isoa aluekoulua. Taustalla ovat esimerkiksi koulujen sisäilmaongelmat ja pienenevät ikäluokat sekä yleinen halu parantaa koulujen toiminnallisuutta ja rakentaa uuden opetussuunnitelman mukaisia tiloja.

Mikkelin eteläisen aluekoulun on aiemmin tehdyssä kaupunkirakenneselvityksessä suunniteltu valmistuvan syksyllä 2021 ja itäisen aluekoulun syksyllä 2023. Koulujen hankesuunnitelmien on tarkoitus valmistua loppuvuodesta.

– Loppuvuoden aikana aikataulut tarkentuvat ja päätetään, rakennetaanko kumpaakin koulua yhtä aikaa tai miten hankkeet vaiheistetaan. Jos kouluja rakennetaan peräkkäin, se antaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, toteaa Mikkelin kaupungin kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen.

Koulujen rakentamiseen varattaneen yhteensä noin 35 miljoonaa euroa tulevien vuosien aikana. Summa on vielä suuntaa-antava, koska rakennusten lopulliset mitoitus- ja rakennustavat ovat vielä tekemättä. Myös urakkamuodon valinta vaikuttaa lopulliseen hintalappuun.

Tarkemmat kustannusarviot lasketaan hankesuunnitelmien yhteydessä.

– Molempien koulujen hankesuunnittelu eli muun muassa tilatarpeiden ja sijoittumisen pohtiminen on käynnissä. Eteläisen aluekoulun suunnittelu on hieman itäistä edellä, mutta molempien koulujen hankesuunnitelmat on tarkoitus saada valmiiksi joulukuuhun mennessä, kertoo Hyttinen.

Osa kouluista toimii tällä hetkellä väistötiloissa, mikä tuo oman paineensa aikataulutukseen. Mikkelin kaupungin päättäjät pohtivat parhaillaan, missä aikataulussa ja mihin Urpolan koululaiset siirretään väistötiloihin (siirryt toiseen palveluun) (Mikkelin kaupungin nettisivut).

– Päättäjät ja virkamiehet tiedostavat, että tarvetta uusille kouluille on. Ratkaisuja tarvitaan joka tapauksessa tilanteen purkamiseksi, sanoo Hyttinen.

Esimerkiksi koulujen rehtorit osallistuvat jo tässä vaiheessa uusien koulujen suunnitteluun. Myöhemmässä vaiheessa koulujen henkilökunnan ajatuksia sekä esimerkiksi oppilashuollon ammattilaisten toiveita kuullaan lisää.

Mikkelin itäisen alueen oppilasennuste laskenut

Kaupunkirakenneselvityksessä eteläisen aluekoulun oppilasmääräksi on arvioitu 850 ja itäisen aluekoulun 600–650.

– Oppilasennuste on laskenut itäisen aluekoulun alueella, joten siellä päästään varmaan pienempään mitoitukseen kuin kaupunkirakenneselvityksessä on laskettu. Tällä hetkellä realistisempi laskelma olisi noin 530 oppilasta, pohtii Hyttinen.

Eteläinen koulu on tarkoitus rakentaa nykyisen Urpolan koulun paikalle ja itäinen koulu entisen Peitsarin koulun paikalle.

Eteläiseen aluekouluun aiotaan yhdistää Urpolan koulu, Moision koulu ja Olkkolan koulu sekä näiden koulujen yläkoululaiset ja Sairilan koulun yläkoululaiset sekä Urheilupuiston koulu.

Itäiseen aluekouluun ohjataan tulevaisuudessa Lähemäen, Peitsarin, Rämälän ja Launialan koulujen oppilaat.

Useita rakennushankkeita meneillään

Tällä hetkellä Mikkelin kaupungilla on suunnitteilla tai rakenteilla (siirryt toiseen palveluun) (Mikkelin kaupungin nettisivut) useita päiväkoteja ja kouluja. Monissa rakennusprojekteissa on otettu huomioon, että kaupungin tilojen tarve voi muuttua.

– Kun rakennetaan esimerkiksi tilaelementeistä koulu tai päiväkoti, ei sitä ulkopuolinen äkkiseltään erota elementeistä rakennetuksi. Tällainen rakentaminen kuitenkin mahdollistaa sen, että tiloja voidaan siirtää tai saada myös lisää tarpeen vaatiessa, toteaa kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen.

Esimerkiksi Anttolan koulun toteuttaa Suomen Hoivatilat, ja kaupunki on tiloissa vuokralla. Sen sijaan Anttolan liikuntasalin kaupunki toteuttaa itse.

Suuntaus koulurakentamisessa on kiinteistöjohtaja Hyttisen mukaan menossa kohti isompia kokonaisuuksia.

– Se tuo kustannustehokkuutta. Se mahdollistaa myös sen, että oppilaiden tukipalvelut voidaan järjestää keskitetymmin tuen tarpeessa oleville oppilaille.

Lue seuraavaksi