1. yle.fi
  2. Uutiset

Huvilan rakennusoikeudesta tuli harvinainen kiista Kokkolassa: kaupunki vie oman päätöksensä hallinto-oikeuteen

Kaupunginhallitus pitää lautakunnan päätöstä maanomistajien yhdenvertaisuutta loukkaavana ja lainvastaisena.

rakennusoikeus
Kuvassa lakikirja ja tuomarin nuija
Arja Lento / YLE

Kokkolassa on syntynyt erikoinen tilanne, kun kaupunginhallitus vie kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemän päätöksen hallinto-oikeuteen ja haluaa kumota sen.

Kiistassa on kyse huvila-asunnon rakennusoikeudesta Marinkaisissa. Kaupunginhallitus pitää lautakunnan tekemää poikkeamislupapäätöstä muiden maanomistajien yhdenvertaisuutta loukkaavana. Lisäksi lautakunnan päätös oli kaupungin laatiman valituskirjelmän mukaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä Kokkolan kaupungin rakennusjärjestyksen vastainen.

Asian käsittely oli sekavaa jo lautakunnassa, sillä se teki asiasta kolme sisällöltään erilaista päätöstä. Ensimmäisellä kerralla viime marraskuussa rakennus- ja ympäristölautakunta oli yksimielisesti kaupunkilupapäällikön hylkäävän esityksen kannalla. Tästä päätöksestä ei valitettu.

Tämän jälkeen poikkeamisluvan hakija jätti uuden, samansisältöisen hakemuksen, jossa vedottiin Korkeimman hallinto-oikeuden linjaukseen. Tällä kertaa lautakunta hyväksyi poikkeamisluvan äänestyksen jälkeen vastoin kaupunkilupapäällikön esitystä. Hän taas jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Lautakunta joutui ottamaan asian käsiteltäväkseen vielä kolmannen kerran, koska hakijalle ei voitu tehdyn poikkeamisluvan perusteella myöntääkään rakennuslupaa. Syynä oli se, että poikkeamislupapäätöksessä oli käsitelty vääriä asioita, ei niitä, joille rakennuslupaa haettiin.

Kolmannella kerralla poikkeamislupahakemus hyväksyttiin, jälleen vastoin kaupunkilupapäällikön esitystä. Tästäkin päätöksestä hän ja kaksi lautakunnan jäsentä jättivät eriävän mielipiteen, koska pitivät sitä muun muassa maanomistajia eriarvoisesti kohtelevana ja kaavoitusta haittaavana. Poikkeusluvan puoltajat eivät perustelleet myönteistä kantaansa millään tavoin.

Kaupunginhallitus päätti viedä asian hallinto-oikeuteen äänin 7–5. Se ei voi itse käyttää asiassa otto-oikeutta, koska kyse on lupa-asiasta lautakunnan toimiessa lupaviranomaisena.

Lue seuraavaksi