Aktiivimallin kumoamiselle vankka kannatus – "potkitaan maahan kaatunutta, sortoa, kyykytystä, alistamista"

Työnantajat vastustavat aktiivimallin kaatamista: "Työttömien aktiivisuus on lisääntynyt selvästi aktiivimallin aikana."

työttömyysturvan aktiivimalli
Jukka Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö on vastustanut aktiivimallia koko sen voimassaolon ajan. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ilmaisi järjestönsä kannan valtioneuvoston edustalla marraskuussa 2018. Antti Lähteenmäki / Yle

Hallituksen lakiesitys ns. työttömien aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamiseksi saa vankan kannatuksen erityisesti työntekijäjärjestöiltä sekä työttömiltä maanantaina päättyneellä lausuntokierroksella.

Työnantajajärjestöt taas vastustavat aktiivimallin kumoamista lausunnoissaan.

Kanta aktiivimallin kumoamiseen
Seppo Suvela / Yle

Jätetyistä lausunnoista peräti 69 prosenttia suhtautuu suopeasti esitykseen leikkureiden kumoamiseksi ensi vuoden alusta. Esityksen mukaan työttömyysetuutta ei enää leikattaisi 4,65 prosentilla, vaikka aktiivimallin edellytykset olisivat jääneet täyttämättä.

Erityisen suorasukaisesti nykyistä, vajaat kaksi vuotta voimassa ollutta aktiivimallia tylyttää Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY:

– Aktiivimalli ei ole aktivoinut tai kannustanut: se on koettu epäoikeudenmukaisena ja työttömiä syyllistävänä.

Työttömien Keskusjärjestö puolestaan listasi lausunnossaan työttömien kokemuksia aktiivimallista:

– Potkitaan maahan kaatunutta, pelkkää nöyryyttämistä, kyykytystä, alistamista.

Ikääntyneet tulilinjalla

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on vastustanut aktiivimallia jo lain valmisteluvaiheessa ja pysyy edelleen kannassaan. Sen mielestä aktiivimalli on lähinnä pelkkä työttömyysturvan leikkuri.

Akavan Erityisalat toteaa lausunnossaan, että "aktiivimallin on todettu leikkaavan erityisesti ikääntyneiden työnhakijoiden työttömyyspäivärahaa."

Teollisuusliiton mukaan aktiivimallin työllistymistä edistävät vaikutukset ovat jääneet osoittamatta. Palvelualojen ammattiliitto PAM katsoo, ettei aktiivimalli ole toiminut tavoitteiden mukaisesti.

– Aktiivimallin työllistymistä edistävistä palveluista ovat hyötyneet eniten yksityiset palveluntuottajat, joiden liiketoiminta kasvoi aktiivimallin myötä hurjasti.

Yleinen työttömyyskassa YTK eli ns. Loimaan kassa luonnehtii aktiivimallia monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi sekä työttömyysetuuden maksajan että saajan näkökulmasta.

YTK:n mukaan sen etuudensaajista 49 prosenttia ei täyttänyt aktiivisuusehtoa. Sen seurauksena YTK on antanut 81 000 alennuspäätöstä lain voimassaolon aikana.

Työnantajat protestoivat

Työnantajajärjestöt harmittelevat aktiivimallin säännösten kumoamista lausunnoissaan. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan aktiivimallin kaltaiset etuusleikkaukset lisäävät työllisyyttä ja vähentävät työttömyyttä.

EK:n mukaan lakiluonnos on pahasti puutteellinen: se ei sisällä ainuttakaan työllisyyttä parantavaa ja työttömyyttä vähentävää uudistusta.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö huomauttaa, että korvaavista toimenpiteistä ei ole vielä päätetty, vaikka hallitusohjelma lupaa purkaa leikkurit vasta, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimista on päätetty.

mielenosoitus 2. 2. Helsingin Senaatintori
Aktiivimallia vastaan osoitettiin mieltä Helsingin Senaatintorilla helmikuussa 2018, kuukausi lain voimaantulon jälkeen. Kimmo Hiltunen / Yle

EK:n mielestä toimivin tapa työllisyyden kohentamiseksi on työttömyyspäivärahan tason porrastus työttömyyden keston mukaan, työttömyyskorvausajan lyhennys ja työssäolo- ja paluuehdon pidennys.

Suomen Yrittäjät pitää aktiivimallin purkamista ennenaikaisena. Sen mukaan varmaa on, että työttömien aktiivisuus on lisääntynyt selvästi aktiivimallin aikana. Malli on kasvattanut työttömien taloudellisia kannustimia lykytaikaisten töiden vastaanottamiseen.

Yrittäjäjärjestön mukaan aktiivimallia purettaessa on tarpeen päättää rakenteellisista muutoksista, kuten porrastaa ja lyhentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Aktiivimallin leikkurin ja velvoitteiden purkamisen arvioidaan kasvattavan työttömyysetuusmenoja hieman yli 51 miljoonalla eurolla. Poisto kuitenkin vähentää toimeentulotuki- ja asumistukimenoja arviolta 12 miljoonaa euroa.

Etuusmenot kasvavat täten lopulta noin 39 miljoonaa euroa. Kuntaliitto arvioi leikkurin poiston lisäävän kuntien menoja jopa 10,2 miljoonaa euroa.

Lue lisää:

Tilanne pahentunut entisestään: Aktiivimallin leikkuri alentanut jo 160 000 työttömän korvauksia

Työttömiä tulossa vähänlaisesti aktiivimallin mielenilmaukseen – "Parempi ajankohta olisi huhtikuussa"

Hallituksen aktiivimalliesitys julki: Leikkuri poistuu vuoden alussa, aiemmin alennettu päiväraha palautuu ennalleen – Purkamisen hintalappu 50 miljoonaa euroa