AVI: Nakkilan varhaiskasvatuksessa puutteita

Aluehallintoviraston mukaan muun muassa henkilöstön kelpoisuudessa ja mitoituksessa on ollut korjattavaa.

Nakkila
Läheltä
Yle

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on havainnut puutteita Nakkilan kunnan esiopetuksessa, täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Virasto kehottaa Nakkilan sivistyslautakuntaa kiinnittämään huomiota henkilöstön kelpoisuuteen, mitoitukseen, ryhmien kokoon ja turvallisuuteen.

Aluehallintovirasto tutki Nakkilan varhaiskasvatuksen toimintaa kantelun pohjalta.

Esimerkiksi ryhmäkoot ovat johtopäätösten mukaan olleet Nakkilassa liian isoja. Yhdessä varhaiskasvatuksen ryhmässä saisi olla enimmillään 39 lasta kolmea työntekijää kohti, kun kunnassa mitoitus on ollut suurimmillaan 42–46 lasta.

Yhdestätoista varhaiskasvatuksen työntekijästä vain seitsemällä on ollut lain mukainen kelpoisuus, mikä alittaa kelpoisuusvaatimuksista säädetyt lain vaatimukset.

Aluehallintovirasto ohjeistaa Nakkilan kuntaa myös perehtymään Kuntaliiton antamiin muutoksenhakua koskeviin ohjeisiin. Kunta ei ole noudattanut hallintolakia, joka vaatii antamaan muutoksenhakuohjeet riittävällä tarkkuudella.