Uudenmaan rannikkovedet voivat entistä paremmin

Myös valtaosa järvistä on hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa.

Helsinki
Läheltä
Yle

Uudenmaan rannikkovesien tila on kohentunut.

Uudenmaan Ely-keskuksen vuosina 2012-2017 keräämistä tiedoista käy ilmi, että Helsingin ja Itä-Uudenmaan ulkosaaristossa ravinnepitoisuudet ovat pienentyneet ja rannikkovedet ovat tyydyttävässä tai välttävässä tilassa.

Vaikka sisäsaaristo on edelleen voimakkaasti rehevöitynyt, on suuntaus parempaan.

Tämä näkyy parempana happitilanteena sekä hieman alentuneissa typpi- ja fosforitpitoisuuksissa.

Uudenmaan joet ja järvet ovat pääosin hyvässä tai välttävässä kunnossa.

Esiimerkiksi jätevesien takia pahasti rehevöityneen Tuusulanjärven tila on parantunut yli parikymmentä vuotta kestäneiden kunnostustöiden jälkeen.

Ely-keskus on nostanut taiteilijakodeistaan tunnetun järven tilaluokituksen tänä kesänä välttävästä tyydyttävään.

Tuusulanjärveä on kunnostettu 90-luvulta lähtien muun muassa hapettamalla, hoitokalastamalla, ruoppaamalla ja niittämällä vesikasveja.

– Suuri merkitys tilan kohenemisessa on ollut myös valuma-alueen toimenpiteillä, joilla on estetty ravinteiden ja kiintoaineiden pääsy vesistöön, sanoo ylitarkastaja Jaana Marttila Ely-keskuksesta.

Merkittävin vesien tilaa heikentävä tekijä on liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen.

Vesien ekologinen tila arvioidaan Suomessa ja kaikissa EU-maissa joka kuudes vuosi.