Retki- ja leirikouluille tulee yhteiset menettelytavat, rahankeruun pitää olla vapaaehtoista

Tampereen kouluille tulee yhtenäiset linjaukset aikaisintaan syksyllä 2020. Valtakunnallisten ohjeiden mukaan varojen keruun tulee olla vapaaehtoista.

Tampere
Mokkapala Nousiaisten Valpperin koulun yrittäjäpäivässä
Mokkapaloja on monessa perheessä leivottu ja myyty leirikoulun hyväksi. Aito vapaaehtoisuus on kuitenkin tärkeää.Minna Rosvall / Yle

Tampere on laatimassa periaatteita koulujen retki- ja leirikouluja varten.

Tavoite on muun muassa varmistaa leirikoulujen laatu ja yhdenmukaiset toimintatavat. Periaatteet tulevat käyttöön aikaisintaan ensi lukuvuonna eli kesän 2020 jälkeen, mutta pitempäänkin voi mennä.

Yhteisiä, yhteen suunnitelmaan koottuja periaatteita ei ole aiemmin Tampereella laadittu.

Opetushallituksella on retkiin ja leirikouluihin liittyviä ohjeita, joiden mukaan esimerkiksi varojen keruun pitää olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista.