Eksoten ensihoidon lääkäripäivystys toimii pian 24/7 – helpottaa myös päivystyksen ruuhkaa

Eksote vahvistaa ensihoidon lääkäripäivystystään palkkaamalla kaksi uutta ensihoitoon erikoistunutta lääkäriä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
Eksoten ensihoitolääkäri
Etelä-Karjalan ensihoitolääkärit hoitavat vuorokaudessa keskimäärin neljä korkean riskin hälytystehtävää.Mikko Savolainen / Yle

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote laajentaa ensihoidon lääkäripäivystyksensä ympärivuorokautiseksi.

Parhaillaan Eksote hakee kahta uutta ensihoitoon erikoistunutta lääkäriä. jotka työskentelevät osittain ambulanssissa. Valtaosa heidän työstään on ensihoitajien, kotisairaanhoitajien ja muiden lääkärien kyselyihin vastaamista.

Ensihoitolääkäritoiminta aloitettiin Eksotessa vuosi sitten. Sitä ennen jopa 50 päivystyspuhelua vuorokaudessa ohjautui potilastyötä tekeville päivystäville lääkäreille. Tämä kuormitti esimerkiksi nuoria lääkäreitä.

Eksote ensihoito saa vuosittain yli 25 000 hätäkeskuksen kautta tulevaa tehtävää. Ensihoitoyksiköt pystyvät hoitamaan näistä lähes puolet niin, että lääkäri antaa ohjeita eikä päivystyskäyntiä sairaalassa tarvita.

Ensihoidon kenttäjohtoauton takakontissa hoitovälineitä
Eksote on hoitanut ensihoitolääkäritoimintaansa nyt vuoden verran.Mikko Savolainen / Yle

Ensihoitolääkäripalvelut kuntoon kopteripäätöksestä huolimatta

Ennen viime vuoden lokakuuta Etelä-Karjala oli käytännössä ensihoidon lääkäripäivystyksen tyhjiössä. Toiminnassa olevien lääkärihelikopterien toimintasäde ei kata koko Etelä-Karjalaa.

Ensihoidon ja päivystyksen ylilääkäri Pekka Korvenoja muistuttaa, että sijoittamalla uusi lääkärihelikopteri Uttiin korjautuu tilanne ainoastaan Lappeenrannan eteläpuolisella alueella. Helikopterit eivät kuitenkaan toimi taajama-alueilla, joten Lappeenrannan ja Imatran alueet jäävät kopteritoiminnan ulkopuolelle, samoin Imatran pohjoispuoli.

– Tätä tyhjiötä on jo ennen päätöksiä lähdetty paikkaamaan perustamalla oma lääkäriyksikkö Etelä-Karjalaan. Nykyinen kopteripäätös tukee jo tehtyä suunnitelmaa, että eteläkarjalaiset saavat lakisääteiset ensihoitolääkäripalvelut, Korvenoja lisää.

Ensihoitotehtävien määrä Etelä-Karjalan alueella vastaa valtakunnallista tasoa, kun se suhteutetaan väestöpohjaan ja hätäkeskukselta tulevien tehtävien määrään.

– Vuorokausitasolla korkean riskin hälytystehtäviä on keskimäärin neljä kappaletta, Korvenoja kertoo.