Valtakunnallinen arviointitutkimus: Suomessa havaittu oppilaiden osaamisen lasku on pysähtynyt

Peruskoulun päättäneiden osaamistasot ovat kuitenkin alempana kuin vuonna 2001.

opintomenestys
Nuori laskee matematiikan läksyjä.
Tytöt menestyvät peruskoulussa poikia paremmin ja uskovat enemmän koulutukseen. Kuvituskuva.Tiina Jutila / Yle

Tuore arviointitutkimus osoittaa, että Suomessa havaittu oppilaiden osaamisen lasku on pysähtynyt. Myös oppilaiden osaamista tukevat asenteet olivat vahvistuneet ja haittaavat heikentyneet.

Eroja kuitenkin löytyi niin tyttöjen ja poikien sekä Suomen eri alueiden välillä.

Valtakunnallinen yhdeksäsluokkalaisten oppimaan oppimisen sähköinen arviointi toteutettiin keväällä 2017 ja siihen osallistui noin 7 800 tyttöä ja poikaa 83:sta koulusta.

Vuoden 2017 arviointitutkimus mittasi oppimaan oppimisen tilan kolmannen kerran. Siinä käytettiin hyväksi samaa kouluotosta kuin aiemmissa arvioinneissa vuosina 2001 ja 2012. Seitsemän vuotta sitten havaittiin asenteiden kehittyneen kielteiseen suuntaan.

Tutkijoita hämmästytti vuonna 2012 osaamisen ja oppimista tukevien asenteiden tason lasku sekä oppimista haittaavien asenteiden tason nousu.

Suomessa havaittu oppimistulosten lasku on nähty useissa muissakin kehittyneissä maissa. Nyt tuo lasku näyttää pysähtyneen, mutta edelleen ollaan jäljessä vuoden 2001 mittauksen tasoa.

Yhdeksännen luokan oppilaita englannin kielen opetuksen tunnilla, opettajana lehtori Katariina Pekuri, Riihikallion koulu, Tuusula, 15.1.2019.
Ysiluokkalaiset opiskelevat Riihikallion koulussa Tuusulassa englantia ilman oppikirjoja. Jari Kovalainen / Yle

Osaamista mitattiin kolmella osa-alueella

Oppilaiden osaamista mitattiin kolmella osa-alueella: lukutaito, päättelytaito ja matemaattinen päättely. Aiempien tutkimuskertojen tavoin tytöt menestyivät poikia paremmin kaikilla osaamisen alueilla.

Tyttöjen päättöarvosanat olivat myös kaikissa oppiaineissa poikien arvosanoja paremmat. Peruskoulunsa päättävien tyttöjen lukuaineiden keskiarvot (8,1) olivat korkeammat kuin poikien (7,6).

Tytöt myös uskoivat poikia vahvemmin omaan osaamiseensa. Pojilla oli tyttöjä enemmän oppimista haittaavia uskomuksia.

Vanhempien koulutus vaikutti tutkimuksen mukaan lasten koulumenestykseen. Etenkin äidin korkea koulutustaso vaikuttaa lasten koulumenestykseen. Lasten osaaminen oli sitä parempaa, mitä pidemmälle äiti oli kouluttautunut.

Osaamistasoissa havaittiin myös alueellisia eroja. Osaaminen oli useimmiten parasta Etelä- ja Lounais-Suomessa ja heikointa Itä-Suomessa, Lapissa sekä muualla Pohjois-Suomessa.

Palaute vaikuttaa oppimiseen

Tutkimukseen sisältyi myös mukautuvien arviointitehtävien kokeilu, jolla arvioitiin oppilaiden tehtäväsitoutumisen merkitystä ja testauksen kehittämistä.

Esimerkiksi saatavan palautteen havaittiin motivoivan oppilaita vastaamaan paremmin testin kysymyksiin.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on tutkinut oppimaan oppimista jo vuodesta 1996. Oppimaan oppimisessa kiteytyvät yksilön taito ja valmius käyttää aiemmin oppimaansa uusien tehtävien ratkaisemiseen ja uuden oppimiseen.

Se viittaa eri oppiaineissa kehittyvään yleiseen ajattelutaitoon sekä sen käyttöä ohjaaviin asenteisiin ja uskomuksiin.

Koko tutkimus on luettavissa Helsingin yliopiston sivuilta allaolevasta linkistä:

Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös:

Opetushallitus haluaa lisää miesopettajia parantamaan poikien koulumenestystä – lastentarhanopettaja: "Opetus on enemmän persoona- kuin sukupuolikysymys"

Koulutuspolitiikan professori: Paras tapa saada Pisa-tulokset nousuun on hillitä nuorten älypuhelinten käyttöä

Yle selvitti: Näin erilaiset lähtökohdat lapset saavat koulutielle asuinpaikan perusteella – katso koulukoneesta, miten kuntasi menestyi