Itkonniemen vanhan tehdasalueen ilme mullistumassa täysin Kuopiossa – rakentaminen kestänee jopa 25 vuotta

Kaupunginhallitus päätti maanantaina asettaa alueen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Keskustan tuntumassa sijaitsevalle alueelle saattaa tulla tulevaisuudessa jopa 3 500 uutta asuntoa.

Havainnekuvissa muutamia hahmotelmia siitä, miltä Itkonniemen vanha tehdasalue voisi näyttää tulevaisuudessa. Vasemmanpuoleisessa kuvassa arkkitehtitoimisto ON:n visio näkymästä Maljalahden sataman suunnalta. Kuva: Kuopion kaupunki

Kuopion keskustan tuntumassa sijaitsevan Itkonniemen vanhan tehdasalueen ilme mullistuu tulevaisuudessa täysin. Kaupunki on kaavoittamassa Itkonniemen ja niin sanotun vanhan aseman aluetta pääasiassa asuinkäyttöön.

Koko alueen uudistuminen vie arviolta 25 vuotta ja sinne voisi tulla enimmillään noin 3 500 asuntoa. Kaava-alueella asuu nykyisin noin tuhat asukasta ja määrä voi kasvaa jopa kuuteen tuhanteen.

Suunnitelmissa on paljon uusia kerrostaloja. Muutamista on hahmoteltu jopa 12-kerroksisia.

Ulkoilureitti vanhan tehdasalueen rantoja pitkin, myös uusi uimaranta suunnitteilla

Itkonniemen tehdasalueen rantaan on tarkoitus rakentaa alueen uusi pääulkoilureitti. Nykyisen viljelypalsta-alueen tuntumaan suunnitellaan uimarantaa. Jossakin vaiheessa eteen tulee myös uuden päiväkodin rakentaminen kasvavan alueen tarpeisiin.

Jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, Itkonniemen vanha urheilukenttä katoaa jossakin vaiheessa asuinrakentamisen tieltä. Kentälle on suunniteltu alueelta uutta paikkaa.

Osayleiskaava-alue rajattu karttaan punaisella. Asemakaavoitus alkaa aikanaan todennäköisesti alueen itäosista. Kuva: Kuopion kaupunki

Kaava-alueella on ovivalmistaja Jeld-Wen Suomi Oy:n tehdas, joka saattaa tulevaisuudessa joutua etsiä toiminnoillaan uudet tilat alueen rakentamisen tiellä.

Ovitehtaan toiminta alueella on tarkoitus turvata vuokrasopimuksella ainakin vuoteen 2040 saakka. Asemakaavoitus on tarkoitus aloittaa alueilta, jonne tehtaan melu- ja hajuvaikutukset eivät ulotu.

Kuopion kaupunginhallitus päätti maanantaina asettaa Itkonniemen ja vanhan aseman alueen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot. Osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Asemakaavoitus suunnittelualueella alkanee vasta muutaman vuoden päästä osayleiskaavan hyväksymisestä.