Tampereen yliopiston budjetti on miljoonia euroja miinuksella – yliopisto aikoo saada talouden kuntoon kolmessa vuodessa

Uudeksi yliopistoksi yhdistyneiden kahden korkeakoulun palkkakulut kasvoivat useita miljoonia euroja vuonna 2018.

Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston piha
Tampereen yliopiston budjetti joutuu tarkkaan syyniin, koska kustannukset nousivat viime vuonna ennen korkeakoulujen yhdistymistä.Marjut Suomi / Yle

Tampereen yliopisto pyrkii tasapainottamaan taloutensa kolmessa vuodessa. Korkeakoulusäätiö on asettanut tavoitteeksi, että yliopiston tulot kattavat menot vuoteen 2022 mennessä.

Tavoitteeseen pyritään muun muassa rakentamalla tietojärjestelmät valmiiksi ja lisäämällä sähköisiä palveluja. Myös henkilöstön eläköitymisestä voi irrota säästöä.

Henkilöstön vähentämiseen tähtääviä yt-neuvotteluja ei ole näköpiirissä.

Yle kysyi Tampereen yliopiston taloustilanteesta yliopiston rehtorilta Mari Wallsilta. Walls kertoo, että Tampereen Korkeakoulusäätiön hallitus hyväksyi pitkän aikavälin taloussuunnitelman keväällä 2019 samalla kun hallitus hyväksyi kuluvan vuoden budjetin.

Vuoden 2019 budjetti on varsinaisen toiminnan osalta 14,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kun sijoitustoiminnan tuotot huomioidaan, yliopiston ennakoitu kokonaistulos jää vuonna 2019 budjetin mukaan 4,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Tampereen uuden yliopiston rehtori Mari Walls
Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls kertoo, että yliopistossa ei ole tiedossa yt-neuvotteluja henkilöstön vähentämiseksi.Antti Eintola / Yle

Palkkakulut kasvoivat seitsemän miljoonaa

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi yliopistoksi vuoden 2019 alusta lähtien. Vuonna 2018 näiden kahden yliopiston palkkakulut nousivat yhteensä seitsemän miljoonaa euroa. Henkilöstökustannukset olivat yhteensä 207,5 miljoonaa euroa, josta lisäys oli siis 3,4 prosenttia.

Walls kertoo, että nousu johtui useista tekijöistä: palkkojen teknisistä TES-sopimuskorotuksista, yliopiston panostuksista normaaliin tutkimus- ja koulutustoimintaansa sekä korkeakoulufuusion kustannuksista.

Yliopistojen yhdistyminen on rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön strategisella lisärahoituksella. Sitä on myönnetty vuosille 2016–2020 yhteensä noin 27 miljoonaa euroa. Vuosille 2019–2020 tästä on osoitettu noin 12 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Tampereen ammattikorkeakoululle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön strategista lisärahoitusta.

Ammattikorkeakoulu toimii samassa korkeakoulukonsernissa yliopiston kanssa.

Tampereen yliopiston tavoitteena on ollut lisätä EU-rahoitusta. Wallsin mukaan suunta on myönteinen.

Yliopisto on vuonna 2014 alkaneella Horizon2020-rahoituskaudella saanut maaliskuuhun 2019 mennessä puiteohjelmarahoitusta yhteensä 51 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 yliopisto on saanut ohjelmasta kymmenkunta uutta rahoituspäätöstä, joista suurin on yliopiston itsensä koordinoima 20 miljoonan euron hanke.

– Uskomme, että kehittämällä tutkimuksen tukipalveluita pystymme tarjoamaan tutkijoille asiantuntemusta, jota tarvitaan puiteohjelmasta rahoitettavien kansainvälisten tutkimushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen, Walls sanoo.

Pääosa yliopiston rahoituksesta on valtion perusrahoitusta. Tiistaina hallitus kertoi, että yliopistot saavat ensi vuodelle 40 miljoonan ja ammattikorkeakoulut 20 miljoonan euron lisäyksen perusrahoitukseensa.