Näin sinun taloudellesi ensi vuonna käy – Tutkimuslaitos laski: eniten kohenee eläkeläisen asema, vähiten työttömän

Vuokrien nousu käy kalliiksi – omistusasujalle korkojen lasku on eduksi. Katso tästä kuusi esimerkkiä.

ostovoima
Ihmisiä rullaportaissa ostoskeskuksessa.
Vuosina 2014–2020 käytettävissä olevat tulot kasvavat eniten hyvätuloisella esimerkkiperheellä. Paljon riippuu siitä, asuuko vuokralla vai omistusasunnossa.Henrietta Hassinen / Yle

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) tekemässä vertailussa (siirryt toiseen palveluun) taloudellinen tilanne kohenee eniten eläkeläispariskunnalla ja vähiten yksin asuvalla työttömällä.

PT käyttää esimerkkeinä kuutta erilaista perhettä.

Töissä olevista eniten käytettävissä olevat tulot kasvavat keskituloisella perheellä, vähiten pienituloisella työntekijäperheellä.

PT:n laskelmassa seurataan käytettävissä olevien reaalisten tulojen kehitystä. Niihin vaikuttavat toisaalta tulojen kehittyminen, toisaalta esimerkiksi asumiskulut.

Asuminen ratkaisee perheen "oman inflaation"

Asumismuoto ratkaisee, pääseekö perhe hyötymään matalista koroista vai joutuuko kärsimään nousevista vuokrista.

Vuosina 2014–2020 käytettävissä olevat tulot kasvavat eniten hyvätuloisella perheellä ja vähiten ansiosidonnaista työttömyyskorvausta saavalla työttömällä. Hyvätuloisen perheen nimellistulot nousevat 620 euroa, työttömän 97 euroa.

Seuraavat kuusi kuvaa kertovat miten käteen jäävät tulot kehittyvät, kun huomioon otetaan tulojen lisäksi myös kunkin esimerkkiperheen menojen kasvu eli kunkin "oma inflaatio".

Esimerkit ovat suuruusjärjestyksessä ensi vuoden käytettävissä olevan reaalisen tulokehityksen mukaan.

Tulojen kehitys, eläkeläispariskunta
Velattomassa asunnossa Joensuussa asuva mies saa keskimääräistä työeläkettä (2068 euroa/kk) ja hänen puolisonsa saa kansan- ja takuueläkettä.Seppo Suvela / Yle

Omistusasunnossa asuvan eläkeläispariskunnan tulot nousevat ensi vuonna 2,5 prosenttia. Hyvää kehitystä selittää pieniin eläkkeisiin tehtävä korotus ja omistusasumisen edullisuus. PT:n mukaan omistusasumisen kustannukset ovat laskeneet vuosina 2014–2018 lähes prosentin.

Tulojen kehitys, toimihenkilöperhe
Nelihenkisessä perheessä vanhemmat saavat 4172 ja 3221 euroa kuussa. Oulussa asuvalla perheellä on jäljellä 150000 euroa asuntolainaa. Seppo Suvela / Yle

Tällä perheellä ostovoima kohenee aiempia vuosia paremman palkkakehityksen ansiosta, vaikka kiky-sopimuksen takia työeläkemaksu kiristääkin verotusta. Matalat korot parantavat ostovoimaa, kun korkoihin uppoaa entistä vähemmän. Kaikkiaan perheellä on käytössään ensi vuonna 0,8 prosenttia enemmän tuloja kuin tänä vuonna.

Tulojen kehitys, yksinhuoltajaperhe
Yhden lapsen yksinhuoltaja tienaa siivoojana 2143 euroa kuussa ja saa lisäksi asumis- ja elatustukea. He asuvat vuokralla Helsingissä.Seppo Suvela / Yle

Yksinhuoltajaperheelläkin tulot nousevat vuosien 2014–2020 aikana, mutta tulonsiirtojen pienentyminen jarruttaa lompakon pullistumista. Lapsilisän korotus on eduksi. Sen sijaan vuokrien nousu lisää asumiskustannuksia ensi vuonna 2,4 prosenttia.

Tulojen kehitys, hyvätuloinen perhe
Yksityisessä firmassa työskentelevän perheen akateemiset vanhemmat tienaavat 7275 ja 6012 euroa kuussa. Lapsettomalla pariskunnalla on velaton asunto Tampereella.Seppo Suvela / Yle

Pariskunnan käytettävissä olevat reaalitulot nousevat vuosien 2014–2020 välillä 620 euroa kuussa ja ostovoima on nousussa. Suurin yksittäinen menoerä on asuminen ja sen alentuminen hillitsee perheen omaa inflaatiota. Ensi vuonna verotuksen kiristyminen hillitsee reaalitulojen kasvua.

Tulojen kehitys, työntekijäperhe
Melko pienituloisen nelihenkisen perheen vanhemmat tienaavat varastotyöntekijänä 2612 ja lemmikkiliikkeen myyjänä 2484 euroa kuussa. Perhe asuu vuokralla Helsingissä.Seppo Suvela / Yle

Vuokrat nousevat ensi vuonna 2,4 prosenttia ja sen takia perheen käytettävissä olevat tulot nousevat vain 0,4 prosenttia, vaikka ansiot ovatkin 2,7 prosentin nousussa. Perheen inflaatio on vertailuryhmien toiseksi suurin eli ensi vuonna 1,2 prosenttia.

Tulojen kehitys, yksin asuva työtön
Helsingissä vuokralla asuva ansiosidonnaisella oleva työtön saa korvausta entisen palkkansa (3136 euroa) perusteella. Esimerkin toinen työtön on pudonnut työmarkkina-, asumis- ja toimeentulotuen varaan.Seppo Suvela / Yle

Perusturvan korotus nostaa työmarkkinatukea, mutta toimeentulotuen määrä vähenee. Vuokra vie lähes puolet kulutuksesta. Vuokrien nousun takia esimerkkiperheistä juuri työttömillä on korkein oma inflaatio. Se leikkaa tuloja niin, että ensi vuonna ansiosidonnaista korvausta saavalla käytettävissä olevat reaalitulot nousevat 0,4 ja työmarkkinatukea saavalla 0,2 prosenttia.

Pitkällä ajalla yksinhuoltajan asema paranee suhteellisesti

PT on selvittänyt myös, miten sen esimerkkiperheillä käteen jäävän rahan määrä on muuttunut vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi se ennustaa kehityksen ensi vuoteen saakka.

Tuona aikana suurin suhteellinen nousu on PT:n mukaan tapahtunut ja tapahtuu pienituloisen yksinhuoltajan kohdalla. Heidän verotuksensa keveni 2014, mutta kiristyy taas ensi vuonna. Toiseksi eniten käteen jäävän rahan määrää on kasvattanut toimihenkilöperhe.

Käytettävissä olevien tulojen reaalinen kehitys
Seppo Suvela / Yle

Heikoimmin on kehittynyt työttömän asema elipä hän sitten työmarkkinatuella tai ansiosidonnaisella työttömyyskorvauksella. Myös pienituloinen työntekijäperhe kuuluu heikoimmin käytettävissä olevia tuloja kasvattaneisiin.