Nuorten kokema seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa lisääntynyt

Etelä-Savossa seksuaalista häirintää puhelimessa tai netissä kertoi kokeneensa reilusti yli joka neljäs kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalainen tyttö.

seksuaalinen häirintä
Nuoret tutkivat kännyköitään.
Tiina Jutila / Yle

Nuorten kokema seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa on selvästi lisääntynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen Kouluterveyskyselyn mukaan kahdessa vuodessa on tapahtunut selvä harppaus.

Etelä-Savossa seksuaalista häirintää puhelimessa tai netissä kertoi kokeneensa reilusti yli joka neljäs kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalainen tyttö. Kaksi vuotta sitten häirintää kertoi kokeneensa alle viidesosa yläkoulu-ikäisistä tytöistä.

Lukioiden ja ammattioppilaitosten tyttöjen kokemukset ovat samansuuntaisia. Ammattioppilaitoksissa häirintää koetaan enemmän kuin lukioissa.

Eteläsavolaisista yläasteikäisistä pojista häirintää sosiaalisessa mediassa kertoi kokeneensa noin viisi prosenttia kyselyyn vastanneista.

Lukioissa ja ammattioppilaitoksissa häirintää kokeneita poikia oli hieman vähemmän. Vastaavasti kuin tytöt, myös pojat kokevat ammattioppilaitoksissa enemmän häirintää kuin lukioissa.

Valtakunnallisesti yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevista tytöistä joka kolmas oli kokenut vuoden aikana jonkinlaista seksuaalista häirintää. Kahden vuoden takaisessa kyselyssä näin ilmoitti tytöistä selvästi harvempi, alle viidesosa.