Mikko Kärnä: Arktisen alueen EU-politiikka on siirrettävä Jutta Urpilaiselle – "Olisi lottovoitto pohjoiselle"

Mikko Kärnän mielestä Euroopan Unionin on päästävä tasa-arvoiseen asemaan USA:n, Kiinan ja Venäjän kanssa.

arktinen alue
Mikko Kärnä
Mikko Kärnä kertoo, että pohjoisessa ollaan erittäin huolestuneita Euroopan Unionin arktisen alueen politiikasta.Mikko Ahmajärvi / Yle

Haaparannalla Pohjois-Ruotsissa on parhaillaan menossa Barentsin alueen parlamentaarikkokonferenssi.

Arktisen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo, että pohjoisessa ollaan erittäin huolestuneita Euroopan Unionin arktisen alueen politiikasta.

– Maanantain tärkein anti oli keskustelu ruotsalaisten kollegoiden kanssa. Olemme erittäin huolissamme siitä, että Euroopan Unioni näyttää unohtaneen arktisen alueen kokonaan omissa suunnitelmissaan, Kärnä sanoo.

Kärnän mielestä uhkana on, että EU:n suunnalla ei tehdä mitään.

– Tähän asti arktiset asiat ovat olleet meriliikenteestä vastaavan komissaarin alaisuudessa ja silloin ne ovat väistämättä jääneet lapsipuolen asemaan, hän sanoo.

Kärnän mielestä unionin tulisi ymmärtää, että se on arktinen suurvalta.

– Unionin tulisi pyrkiä samaan neuvottelupöytään Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän kanssa ja olla siellä tasavertaisena kumppanina. EU:n politiikan on johdettava siihen, että arktista aluetta kehitetään, hän sanoo.

Kärnän ratkaisu on siirtää arktiset asiat EU:n kumppanuuksista vastaavan komissaarin, Jutta Urpilaisen (SDP), salkkuun.

– Olisi lottovoitto koko pohjoiselle, että meillä olisi satojen miljoonien eurojen päällä istuva komissaari, jolla on hyvä ymmärrys arktisesta alueesta ja koko pohjoisesta ulottuvuudesta.

Haasteena talouden ja ilmastonmuutoksen torjunnan sovittaminen yhteen

Kärnä johti konferenssissa tiistaina pidettyä alueen liikenneyhteyksien ja talouden kehittämistä koskevaa seminaaria. Kärnän mielestä Lappiin tarvitaan hyvä rautatie- ja tieverkosto, minkä lisäksi lentoliikenne on turvattava.

– Totta kai kaikki ymmärtävät, että tämän alueen elinvoima on kiinni liikenneyhteyksien kehittämisestä. Mutta vastaavasti tunnustetaan, että toiminnan kestävyys ja ilmastonmuutoksen torjunta on äärimmäisen tärkeää.

Kärnä kertoo, että hänen johtamassaan seminaarissa esitettiin aika kovia kauhuskenaarioita.

– Mikäli lämpeneminen jatkuu, se iskee pahimmalla tavalla juuri pohjoiseen. Siksi tänne tarvitaan uusia vähäpäästöisempiä liikenneratkaisuja.

Kärnän mielestä lentoliikenteelle voitaisiin määrätä polttoaineen sekoitusvelvoite eli lentoliikenne velvoitettaisiin käyttämään biopolttoaineita.

Kärnä listaa Lapin tärkeimmiksi elinkeinoiksi matkailun, metsäteollisuuden ja kaivosteollisuuden. Näihin kaikkiin liittyy haasteita ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta.

Kärnän mukaan on kuitenkin useita keinoja, joilla ilmastonmuutosta voidaan torjua niin, että talouskin voi kehittyä.

– Matkailuyrittäjät ymmärtävät, että vastuullisuus on maailmalla kilpailuvaltti. Metsiä on hoidettu hyvin ja hiilinielut ovat hyvässä kunnossa.

– Tässä yhteydessä täytyy korostaa myös elinvoimaisen alkutuotannon toimintaedellytyksiä ja sen turvaamista. Lisäksi nurmiviljely on hiiltä sitovaa ja sillä voidaan saada positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan, Kärnä listaa.

Maanantaina alkanut Barentsin alueen parlamentaarikkokonferenssi loppuu keskiviikkona.