Valehoitaja työskenteli Lempäälässä yli viisi vuotta – hovioikeus laski hoitajan maksettavaksi määrättyjä korvauksia

Hovioikeuden mukaan valehoitaja aiheutti kunnalle noin 19 000 euron vahingon. Käräjäoikeuden arvio vahingosta oli 120 000 euroa.

Valesairaanhoitaja
lakikirjoja hyllyssä
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on antanut ratkaisunsa kuolemaan johtaneesta saunottamisesta. Kuvituskuva. Ismo Pekkarinen / AOP

Turun hovioikeus on laskenut Lempäälässä valesairaanhoitajana toimineen naisen maksettavaksi määrättyjä vahingonkorvauksia.

Hovioikeus arvioi Lempäälän kunnalle aiheutuneen vahingon määräksi 18 799 euroa. Summa on kymmenen prosenttia naiselle maksetusta palkasta.

Hovioikeuden mukaan kunnalle aiheutui taloudellinen vahinko perusteettoman palkan maksamisesta epäpätevälle henkilölle.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Hovioikeuden arvio vahingosta on selvästi alhaisempi kuin Pirkanmaan käräjäoikeuden, joka määräsi naisen maksamaan Lempäälän kunnalle 120 000 euroa vahingonkorvauksina.

Hovioikeus oletti, että nainen oli viidessä vuodessa saanut huomattavan käytännön kokemuksen sairaanhoitajan tehtävistä.

Kunnalla ei myöskään ollut moitittavaa naisen työsuorituksessa, joten hovioikeuden mukaan työsuorituksella oli ollut arvoa Lempäälän kunnalle ja naisella oli ollut oikeus vastikkeeseen tekemästään työstä.

Yli vuosi ehdollista vankeutta

Joulukuussa 2018 Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi naisen vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta ja törkeästä petoksesta.

Nainen työskenteli sairaanhoitajana Lempäälässä kesäkuusta 2012 syyskuuhun 2017.

Nainen oli suorittanut sairaanhoitajan tutkintoon vaadittavista 210 opintopisteestä 92 eli hieman alle puolet. Tämä opintopistemäärä ei oikeuta toimimaan edes tilapäisesti sairaanhoitajan tehtävässä.

Opiskelija voi lain mukaan tilapäisesti toimia sairaanhoitajana, jos opiskeluoikeus on voimassa, opinnoista on suoritettuna kaksi kolmasosaa ja opiskelun aloituksesta on kulunut korkeintaan 10 vuotta.

Valehoitaja oli mielestään ansainnut palkkansa

Nainen vaati hovioikeudelta, että hänen ei tarvitsisi maksaa korvauksia. Toissijaisesti hän vaati, että vahingonkorvausta sovitellaan kymmeneen prosenttiin palkasta.

Naisen mukaan kunnalle ei aiheutunut taloudellista menetystä. Nainen oli mielestään tehnyt työnsä virheettömästi ja maksettu palkka oli vastike hänen kunnalle tekemästään työstä.

Lempäälän kunta vaati, että valitus hylätään. Kunnan mukaan vahinkoa oli aiheutunut, kun kunta oli erehdytetty palkkaamaan tehtävään epäpätevä henkilö.

Lempäälän kunta maksoi naiselle alennettua sairaanhoitajan palkkaa.

Artikkelia korjattu 18.9.2019 klo 15.30: väliotsikossa luki aiemmin virheellisesti, että yli vuosi ehdotonta vankeutta

Lue lisää:

Valesairaanhoitajalle runsas vuosi ehdollista – ehti toimia Lempäälässä yli viisi vuotta