Kittilään tulee 7,5 miljoonaa euroa tieremonttiin

Kittilässä kohennetaan kultakaivoksen työmatkaliikenteen ja matkailun turvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Kittilä
Tietyöt
Kittilässä aloitetaan ensi vuonna Köngäs-Hanhimaa välisen tieosuuden parannustyöt.Yle / Paula Hiljanen

Köngäs–Hanhimaa -tieyhteyden parantaminen Kittilässä saa rahoituksen. Hallitusryhmät ovat sopineet, että tieremontti sisältyy pienten parantamishankkeiden pakettiin, johon sisältyviä väylien parannuskohteita toteutetaan budjettiriihessä tiistaina sovitun lisäksi.

Hankkeen kustannusarvio on 7,5 miljoonaa euroa.

Köngäs–Hahtimaa -tien korjausta perustellaan liikennemäärän kasvulla, joka johtuu Suurikuusikon kultakaivoksen työmatkaliikenteestä ja matkailuliikenteestä.

Hankkeella kohennetaan työmatkaliikenteen ja matkailun turvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Urakkaan sisältyvät maantie 955 välillä Köngäs–Hanhimaa ja kevyen liikenteen väylä maatiellä 956.

Työt alkavat ensi vuonna ja valmistuvat vuonna 2022.