Hallitus pui myös näitä leikkauksia yritystukiin: apteekkarit, pienpanimot, matkailuautot, viihdemerenkulku...

Hallitus harkitsee parafiinidieselin lisäksi muidenkin ympäristölle haitallisten yritystukien leikkausta.

yritystuet
Kollaasikuva
Lasse Isokangas / Yle

Hallituksen budjettiriihessä oli harkinnassa yritystukien leikkauksia yhteensä 200-300 miljoonan euron edestä.

Kymmenkohtaisen listan ainoaksi leikkauskohteeksi päätyi nyt yhden autoissa käytetyn diesel-lajin, parafiinidieselin leikkaus. Leikkaus tulee voimaan portaittain ja on 120 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä. Täysi tukileikkaus on 5 senttiä litralta.

Hallitus harkitsee tulevaisuudessa myös muita yritystukileikkauksia. Budjettiriihen pöytäkirjamerkinnöissä leikkauskohteeksi nimetään erityisesti ympäristö- ja ilmastovaikutukseltaan haitallisten tukien merkittävä leikkaus.

Erittäin todennäköistä on, että eri ministeriöiden poliittisten valtiosihteerien kokoaman listan lisäksi leikkausharkintaan tulee muitakin yritystukia kuin alla listatut.

Ylen saamien tietojen mukaan hallitus harkitsi eilen budjettiriihessä myös seuraavien yritystukien leikkausta osittain tai kokonaan:

  • Energiaturpeen verotuki
  • Yrittäjävähennys. Verotuksessa liikkeen- tai ammatinharjoittaja saa 5 prosentin yrittäjävähennyksen elinkeinotoiminnan tulostaan.
  • Listaamattomien yhtiöiden osinkojen verohuojennus
  • Pienpanimoiden alkoholiveron alennus
  • Matkailuautojen verotuki
  • Eläinlääkintä- ja ruumisautojen autoverotuki
  • Merenkulun miehistötuki (viihdemerenkulku)
  • Työnantajan koulutusvähennys
  • Maatalouden energiaveron palautus fossiilisilta polttoaineilta

Valtiosihteerien työryhmä: Vakavasti harkittava tukiin puuttumista

Valtiosihteerien työryhmäraportissa kehotetaan hallitusta harkitsemaan vakavasti listattujen, nyt tekemättä jääneiden yritystukien leikkausta.

– Työryhmä esittää, että seuraaviin tukiin puuttumista tulee vakavasti harkita vaikutusarviot tarkasti selvittäen vaalikauden myöhemmissä talousarviovalmisteluissa, raportissa lukee.

Valtiosihteerien esitys elinkeinoministeri Katri Kulmunille (kesk.) ja sitä kautta hallitukselle ei tarkoita sitä, että kaikkia listattuja asioita harkittaisiin toteutettavaksi. Lista on Kulmunin valtiosihteerin Jari Partasen (kesk.) johtaman ryhmän näkemys mahdollisista yritystuen leikkauksen kohteista.

Pääministeripuolue SDP on arvostellut yrittäjävähennystä

Energiaturpeen verotuki on ollut hallituksessa etenkin vihreiden arvostelun kohteena.

SDP on puolestaan arvostellut niin yrittäjävähennystä kuin listaamattomien yhtiöiden osinkojen verohuojennustakin. Näitä verohuojennuksia SDP arvosteli oppositiokaudellaan käyttäen esimerkkinä apteekkareita, juristeja ja lääkäreitä.

Apteekkarit yksityisyrittäjinä järjestävät usein toimintansa listaamattomien osakeyhtiöiden kautta.

Valtiosihteerien työryhmä esitti selvitettäväksi yrittäjävähennyksen rajaamista niin, että vähennys ei kasva enää tulojen noustessa yli 50 000 euron.

Pienpanimot saavat alkoholiveroon alennusta porrastetusti 10–50 prosenttia 10 miljoonan litran tuotantoon asti. Pienpanimotuen vähentäminen koskisi euromääräisesti eniten Laitilan ja Nokian panimoita.

Valtiosihteerit esittivät, että verotukea pienennettäisiin alentamalla tukeen oikeuttavan tuotannon ylärajaa tai jäädyttämällä tuki euromääräisesti nykytasolle. Silloin olisi varauduttu tuen korotukseen alkoholiveron korotuksen yhteydessä.

Valtiosihteerit: Laivojen ravintolat saavat epäreilua kilpailuetua

Merenkulun miehistötuen leikkauksessa valtiosihteerien raportissa puhutaan erityisesti viihdemerenkulusta, ei siis rahtilaivoista. Raportin mukaan laivojen ravintola- ja viihdepalvelut kilpailevat maissa sijaitsevan liiketoiminnan kanssa ja saavat epäreilua kilpailuetua miehistötuesta.

Yritystukileikkauksia miettinyt työryhmä listasi myös matkailuautojen verotuen vähentämisen yhdeksi vaihtoehdoksi. Ryhmä harkitsisi matkailuautojen siirtämistä asteittain autoveron piiriin. Menetetyksi keskimääräiseksi veroksi arvioidaan 20 000 euroa autoa kohti.

Lisäksi ryhmä listasi mahdollisuuden korottaa matkailuautojen käyttövoimaveroa niin, että ne siirrettäisiin pakettiautoista henkilöautojen veroluokkaan.

Myös eläinlääkintä- ja ruumisautojen autoverotuen poistoa esitettiin harkittavaksi.

Työryhmä selvittäisi työnantajan koulutusvähennyksestä luopumista. Ryhmä esitti harkittavaksi tuen kohdistamista tavalla, joka tukisi työssä kouluttautumista paremmin.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä A-studion vieraana hallituksen talousarvioneuvottelujen päätyttyä Säätytalolla 17. syyskuuta.
Valtiovarainministeri Mika Lintilä A-studion vieraana hallituksen talousarvioneuvottelujen päätyttyä Säätytalolla 17. syyskuuta. Yle

Valtiovarainministeri Lintilä: Yritystuen leikkaukset tällä erää tässä

Hallituksen budjettiriihen pöytäkirjamerkinnöissä todetaan, että yritystukien jatkotyössä tavoitellaan ympäristövaikutuksiltaan haitallisten tukien merkittävää leikkausta.

Sen sijaan valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi budjettiriihen iltana tiistaina Ylen A-studiossa, että yritystukien leikkaukset jäävät tällä erää tähän.

– Ei tällä hetkellä ole mitään sellaista työtä menossa, jossa yritystukia oltaisiin leikkaamassa. Tämä oli tältä erää tässä, vahvisti Lintilä A-studiossa.

Lintilä tarkensi keskiviikkona Ylelle, että hän tarkoitti nimenomaan ensi vuoden budjettiesityksiä. Budjettiriihen 120 miljoonan euron leikkauspäätöksellä dieselin tukeen hallitusohjelman tavoite täyttyy.

Hallitus jatkaa energiaverouudistuksen valmistelua, jonka yhteydessä voi tulla myös yritystukia koskevia päätöksiä.

Katso lisää:

Hallitus sai budjettiriihensä puitua: Korkeakoulut saavat rahansa heti ensi vuonna, yritystuista pois 120 miljoonaa euroa, aktiivimallin leikkuri puretaan

Valtiovarainministeri Mika Lintilän haastattelu A-studiossa