Luke keskittää laboratorioitaan, Joensuu yksi paikkakunta

Luonnonvarakeskus lopettaa kolme laboratoriota, mutta ei yhtään Itä-Suomesta. Joensuu on yksi investointipaikoista.

Joensuu
Metla-talo Joensuussa
Joensuussa jatkaa Luonnonvarakeskuksen laaja-alainen laboratorio. Uusia työpaikkoja ei kuitenkaan ole näköpiirissä.Luonnonvarakeskus

Joensuu on yksi paikkakunnista, johon Luonnonvarakeskus keskittää laboratoriotoimintansa. Muut sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Savonlinnassa.

Hallintojohtaja Ilkka Laurila Lukesta kertoo, että keskittämisen syynä on laboratorioinvestointien kalleus.

Joensuussa Lukella on laaja-alainen laboratorio ja henkilöstöä noin 90. Määrään ei Laurilan mukaan ole tulossa muutoksia.

Sen sijaan metsäpuiden jalostusta kehittävä Punkaharjun laboratorio voi tulevaisuudessa työllistää enemmän kuin nykyiset parikymmentä ihmistä.

Enonkoskella jatkaa Luken noin kymmenen työntekijän yksikkö, joka keskittyy Vuoksen vesistön uhanalaisiin kalakantoihin. Siellä säilytetään järvilohta, saimaannieriää, järvitaimenta ja harjusta.

Pohjois-Karjalassa harvinaisista lohikaloista esimerkiksi Pieliseen on istutettu järvilohta, järvitaimenta ja nieriää.