Kyrönjoella raivattiin kesällä jättipalsamia monen talkooporukan voimin

Lapuanjoella puolestaan kartoitettiin vieraslajeja.

jättipalsami
Jättipalsamia kitkettynä jätesäkkiin.
Juha Kemppainen / Yle

Kyrönjoen varrella tehtiin kesällä useita talkoita jättipalsamin kitkemiseksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan eri paikoista pitkin Kyrönjokea saatiin poistettua runsaasti jättipalsamia.

Talkoita järjestettiin kesällä kaikkiaan yksitoista ja osallistuminen niihin oli hyvin aktiivista.

Kunnat osallistuivat talkoisiin hankkimalla jätesäkkejä sekä huolehtimalla jätteen kuljetuksesta eteenpäin hävitettäväksi.

Lapualla kartoitettin jättipalsamitilannetta

Lapuanjoen varrella kasvaa runsaasti jättipalsamia. Ely-keskus kartoitti kesän aikana vieraslajeja joen varrelta.

Jättipalsami oli levittäytynyt Lapuan taajama-alueen molemmin puolin ja pitkälle ylävirtaan Tiistenjoen kohdalle ja alavirtaan Alajoen lintutornille asti.

Havaintoja jättipalsamista oli lähes 200, kun yhteensä eri vieraslajien havaintoja oli 212 kappaletta.

Jättipalsamin levinneisyyteen taajama-alueella on vaikuttanut puutarhajätteiden jättäminen joen lähelle.