Yhteysalusreitin kilpailutuksen voittanut laivayrittäjä kokee ajaneensa tarjousmiinaan – valtionyhtiö vaatii patentistaan miljoonakorvauksia

Valtionyhtiö oli suojannut tarjouskilpailussa vaaditun öljyntorjuntayhteysaluksen hyödyllisyysmallihakemuksella viranomaisen tietämättä. Yrittäjältä vaaditaan miljoonakorvauksia.

kilpailuttaminen
Yhteysalus Stella
Kuljetus-Savolainen Oy:n öljyntorjuntayhteysalus Stella on palvellut Hiittisten reitin liikennettä vuodesta 2014.Paula Collin / Yle

Turunmaan saariston yhteysalusliikenteessä käydään sitkeää oikeustaistelua tarjouskilpailun voittajan ja häviäjän kesken.

Hiittisten öljyntorjuntayhteysalusreitin voittanutta yksityistä yrittäjää syytetään nyt reitin hävinneen valtionyhtiön patentin rikkomisesta. Patentista ei ollut tietoa edes kilpailun järjestäneellä viranomaisella.

Yhteysalusliikenteen järjestäminen kilpailuttamalla oli vielä kymmenen vuotta sitten uusi asia valtion laitoksille. Yllättävintä oli etenkin se, että jokin muu taho pääsee reiteille. Näin kävi, kun Kuljetus-Savolainen Oy voitti Hiittisten reitin liikennöinnin – ja oikeuskäsittelyn takia vielä kahteen kertaan.

Finferries vaatii nyt Kuljetus-Savolaiselta markkinaoikeudessa noin 3,7 miljoonan euron korvausta, koska yrittäjä on loukannut heidän patenttiaan rakennuttamalla öljyntorjuntaan soveltuvan yhteysaluksen.

Kombinaatiolle oli haettu hyödyllisyysmallisuojaa Patentti- ja rekisterihallitukselta vuoden 2010 alussa, muutamaa kuukautta ennen kuin viranomaiset määrittelivät tekniset ominaisuudet öljyntorjuntayhteysalusreiteille kilpailutettavillle aluksille.

Hiittisten reitillä vuodesta 2014 alkaen m/s Stellalla liikennöinyt Kuljetus-Savolainen on puolestaan aloittanut prosessin patentin purkamiseksi.

Yrittäjä ei ymmärrä, miten jo aiemmin käytössä ollut menetelmä, öljyntorjunnan ja kuljetusaluksen yhdistäminen, voi olla patentoinnilla suojattava keksintö.

– Miten tällaiselle kombinaatiolle voi saada patentin, koska tämähän on kuin patentoisi housut ja henkselit, toimitusjohtaja Vesa Savolainen ihmettelee.

Vesa Savolainen
Vesa Savolaiselle oli täysi yllätys, että tarjouskilpailuun ehtojen täyttäminen johti patentti- ja korvauskiistaan.Paula Collin / Yle

Finferriesin toimitusjohtajan Mats Rosinin mukaan patentti on yhteysaluskonsepti.

– Meillä on voimassa oleva patentti ja olemme yrittäneet neuvotella Kuljetus- Savolainen Oy:n kanssa lisenssisopimuksesta, eli että Savolainen tunnustaisi tämän patentin, mutta yrityksistä huolimatta tämä ei ole onnistunut.

Oikeustaistelu alkoi välittömästi hankinnan selvittyä

Yhteysalusliikenne oli aiemmin valtion operoimaa toimintaa, maanteiden jatketta. Tiepuolen kilpailutusten jälkeen myös yhteysalusreitit päätettiin avata kilpailulle.

Varustamoliikelaitos Finstashipin yhteysalukset irrotettin valtionyhtiöksi Arctia Shipping Oy:ksi vuonna 2010. Se oli yksi neljästä Hiittisten reitin kilpailutukseen osallistuneista yhtiöistä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti ensimmäistä kertaa reitin tarjouskilpailun vuonna 2010. Sen voitti Kuljetus-Savolainen, mutta Arctia Shipping ja toinen kilpailussa hävinnyt yritys valittivat välittömästi päätöksestä markkinaoikeuteen.

Patenttiasiaa ei tuossa vaiheessa nostettu esiin, vaan valitusperusteena oli hankintaprosessi.

Markkinaoikeus kielsi hankintapäätöksen toimeenpanon. Myöhemmin korkein hallinto-oikeus kuitenkin kumosi markkinaoikeuden päätöksen, eli ensimmäisen kilpailutus oli pätevä. ELY-keskus ehti kuitenkin kilpailuttaa reitin uudestaan. Tarjouskilpailun voitti jälleen Kuljetus-Savolainen Oy.

Liikennettä varten yrittäjä hankki Norjasta aluksen, josta tehtiin Teijon telakalla öljyntorjuntavaatimukset täyttävä yhteysalus m/s Stella.

– Tekniikka perustui täysin hankintasopimuksessa vaadittuihin ominaisuuksiin ja spekseihin. Ja tämän johdosta minulta vaaditaan nyt korvauksia. Minut on ajettu miinaan, toivottavasti miina ei laukea, Vesa Savolainen sanoo.

Vesa Savolainen
Vesa Savolaiselle olisi ollut oma ratkaisu öljynkeräinten sijoittamiseksi laivan ulkopuolelle, mutta tarjouskilpailun ehtojen mukaan kasetti oli rakennettava runkoon.Paula Collin / Yle

Savolainen kummeksuu, kun julkisen hankinnan tarjouskilpailussa ei mainittu liikenteeseen kelpaavan alustyypin olevan suojattu.

Keksinnölle myönnetty hyödyllisyysmalli kaivettiin esiin vajaa vuosi siitä, kun Kuljetus-Savolainen allekirjoitti Hiittisten reitin hankintasopimuksen. Huhtikuussa 2013 toimitusjohtaja Vesa Savolainen sai Suomen Saaristovarustamolta tylyn kirjeen. Keksinnön käytöstä vaadittiin korvausta.

– Reittien kilpailutuksessa tuli voittajaksi pieni yrittäjä, mikä sekoitti pakkaa. Nyt yritetään sitten pientä yrittäjää kaataa, toimitusjohtaja Vesa Savolainen arvioi.

Patenttitieto puuttui myös kilpailuttajalta

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen on perehtynyt Hiittisten kiistareitin käänteisiin.

Kuka määritteli öljyntorjuntayhteysalusreiteille kelpaavien alusten tekniset vaatimukset?

– Koska öljyntorjuntaosaamista ei ELY-keskuksessa ollut, Suomen ympäristökeskus toi tähän kilpailutukseen öljyntorjuntaan liittyvän asiantuntemuksensa ja Suomen ympäristökeskus on asettanut ne tekniset vaatimukset, jotka koskevat yhteysaluksen öljyntorjuntaominaisuutta, Nieminen sanoo.

Jari Nieminen
Varsinais-Suomen ELY-keskuksella ei ollut tietoa teknisten vaatimusten taustoista, koska ne oli määritelty Suomen ympäristökeskuksessa, sanoo Jari Nieminen.Jari Hakkarainen / Yle

Oliko Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedossa vuoden 2010 kilpailutuksen alkaessa se, että hieman aikaisemmin yksi tarjouksen jättäjistä oli lähettänyt hyödyllisyysmallihakemuksen öljyntorjunta-aluksen ja yhteysaluksen yhdistelmälle?

– Ei ollut. Lähtökohta on se, että markkinat itse tietävät, minkälaisia hyödyllisyyssuojia ja patentteja on olemassa.

– Ensimmäiset vihjeet tästä patentista tulivat vuonna 2012, kun Arctia Saaristovarustamo on omassa uuden hankintakilpailun tarjouksessaan kirjoittanut, että heillä on tällainen hyödyllisyysmallisuoja olemassa. Siitä ei ollut tietoa, mitä se koskee ja minkälaiset vaikutukset sillä on tähän sopimukseen.

Mitä mahdollisuuksia olisi ollut osallistua tuohon kilpailuun sellaisella versiolla, joka ei olisi ollut tuon patentin mukainen alus?

– Nyt kun olemme tutustuneet tähän myönnettyyn patenttiin, pääpiirteittäin näyttää siltä, että patentissa olevat kuvaukset konstruktiosta ovat hyvin yksi yhteen niitten teknisten vaatimusten kanssa, mitä Suomen ympäristökeskus meidän hankintaamme öljyntorjunnan asiantuntijana toi.

Öljyntorjuntayhteysaluksista puhuttiin valtion työryhmissä

Ajatus yhteysalusten kytkemisestä öljyntorjuntavalmiuden osaksi oli esillä esimerkiksi vuonna 2007 asetetussa öljyntorjuntavalmiutta selvittäneessä työryhmässä.

Työryhmän jäseninä olivat parhaat asiantuntijat, kuten Varustamoliikelaitoksen Finstashipin johtaja Veijo Hiukka.

Myös telakkateollisuustyöryhmässä valmisteltiin vuonna 2009 öljyntorjunnan ja yhteysaluksen yhdistämistä Finstashipin ja suunnittelutoimisto ILS Oy:n kanssa. Aluskonseptista tehtiin esisuunnitelma.

Öljyntorjuntavälineistöä
Öljyä keräävät harjat on sijoitettu tarjouskilpailun vaatimusten mukaan aluksen sisälle.Paula Collin / Yle

Valtion yhtiöitettyä varustamoliikelaitoksen Arctia Saaristovarustamoksi yhtiö haki hyödyllisyysmallisuojaa yhteysaluksen käyttämiseksi öljyntorjuntaan 28. tammikuuta 2010.

Hakemuksessa keksijöinä ovat Veijo Hiukka ja valtiolle laivoja suunnitelleen suunnittelutoimisto ILS:n Oy:n Harri Eronen.

Valtion järjestellessä yhtiöitään uudestaan Arctia Saaristovarustamo muuttui Suomen Saaristovarustamo Oy:ksi, osaksi valtion lautta- ja yhteysalusliikenteestä vastaavaa Finferries-konsernia.

Kiistaa siirtyi Patentti- ja rekisterihallitukseen

Taistelu Hiittisten reitistä siirtyi Patentti- ja rekisterihallitukseen. Vesa Savolaisen yhtiö vaati hyödyllisyysmallin mitätöimistä, ja vaatimus meni osittain läpi. Patentti kuitenkin myönnettiin 15. elokuuta 2017.

Kuljetus-Savolainen vaati sen jälkeen koko patentin mitätöimistä. Patentti- ja rekisterihallituksessa osapuolten väitteitä ja vastaväitteitä käsitellään vieläkin useita kuukausia.

Finferriesin Suomen Saaristovarustamo haastoi Kuljetus-Savolaisen markkinaoikeuteen patenttinsa ja hyödyllisyysmallinsa loukkauksesta tämän vuoden tammikuussa. Oikeuskäsittely odottaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

– Odotamme ja uskomme, että patentti mitätöityy, koska se on myös elinehto Kuljetus-Savolaiselle, Vesa Savolainen sanoo.

– Meille esitetty lähes neljän miljoonan korvaussumma merkitsisi konkurssia.

Valtionyhtiö luottaa oikeusvaltioon

Valtion täysin omistaman Finferriesin toimitusjohtaja Mats Rosin vastaa reittikilpailuun liittyvistä kysymyksistä.

– Tytäryhtiömme Suomen Saaristovarustamo on haastanut Kuljetus-Savolaisen markkinaoikeuteen siitä syystä, että Kuljetus-Savolainen loukkaa Suomen Saaristovarustamon patenttia, sanoo Rosin.

Mats Rosin
Mats Rosin ihmettelee, että patentti halutaan kumota.Paula Collin / Yle

– Elämme oikeusvaltiossa. Vaadimme, että Savolainen tunnustaa patentin ja päästäisiin neuvotellen lisenssisopimukseen.

Mats Rosinin mielestä vaatimus heidän patenttinsa mitätöinnistä on erikoinen.

– Suomen Saaristovarustamolla on voimassa oleva patentti. Elämme oikeusvaltiossa ja onhan jokaisella oikeus yrittää kumota tällaista.

Jos Hiittisten reitti olisi tullut valtionyhtiölle, sinne olisi tilattu uusi alus.

– Meillä oli telakkasopimus. Olisi tehty uudisrakennus, aivan samanlainen alus kuin meidän vuonna 2014 valmistunut Otava, joka tällä hetkellä liikennöi Kotkan reitillä.

Mitä mahdollisuuksia muilla on osallistua kilpailuun, jos sinne vaaditaan teidän patentoimaanne öljyntorjuntayhteysalusta?

– Se on hyvin helppoa. Se tarkoittaa lisenssisopimusta pientä korvausta vastaan. Ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi matkapuhelimia valmistava yhtiö joutuu maksamaan osien patentinhaltijoille tai elokuvateatteri maksaa elokuvan esityksestä tekijänoikeuspalkkiota.

Uusi sopimuskausi lähenee

Hankintapäätös Hiittisten reitistä on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Uuden hankintapäätöksen valmistelun aika on pian.

Yhteysalus ja lossi
Finnferriesin autolautta Aurora ja Kuljetus-Savolaisen yhteysalus Stella lähtevät vierekkäin Kasnäsin laiturilta.Paula Collin / Yle

Toteutuneessa kilpailussa vaatimuksiin kätkeytyi patentin suojaama tekninen vaatimus. Tämä herättää epäilyksiä, ettei kilpailutilanne ole tasapuolinen.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen saaristoliikenneasiantuntija Jari Nieminen valmistelee uusia reittien tarjouskilpailuja.

– Meidän täytyy kaikissa vaatimusten asettamisessa ottaa huomioon se, että eri toimijoilla on tosiasialliset mahdollisuudet osallistua meidän kilpailutuksiimme.

Tässä vaiheessa ei ole vielä ratkaistu, millaisia teknisiä vaatimuksia reiteille tarjouskilpailussa asetetaan ja onko öljyntorjuntavalmiuden yhdistäminen aluksiin jatkossa järkevää.

M/s Stellan öljyntorjuntalaitteita on harjoitusmielessä käytetty, mutta tositoimiin ei ole jouduttu.

Öljyntorjunnasta vastava viranomainen on vaihtunut tämän vuoden alusta. Suomen ympäristökeskuksen sijaan sisäministeriön alainen Rajavartiolaitos vastaa öljyntorjunnasta avomerillä ja pelastuslaitokset rannikoilla.

Täsmennykset klo 10.58. Vuonna 2010 oli haettu hyödyllisyysmallioikeutta ei patenttia.

Lue lisää:

Varsinais-Suomen pelastuslaitos harjoittelee öljyntorjuntaa suurharjoituksessa Saaristomerellä – mukana parikymmentä alusta

ELY-keskus lisää saariston lauttavuoroja kesän ruuhka-aikoihin – muutoksia tehdään saadun palautteen perusteella