Akava ehdottaa uutta ratkaisua työllistämisongelmaan: Työttömyysturva leikkuriin – mutta jos työtä löytyy niin leikatut rahat saa takaisin

SAK:lle työnantajien ehdottama ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus ei ole aiemmin maistunut - nyt ehdotus tulee palkansaajapuolelta Akavalta.

Työttömyysturva
Mies työvoimatoimistossa.
Akava ehdottaa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan uutta mallia, jossa turvan kesto pysyisi ennallaan ja kannustus työnhakun rakennettaisiin niin, että korvauksista leikatut rahat saisi kannustuspalkkiona takaisin kun työtön saa työpaikan.Anni Reenpää / Lehtikuva

Akavan ehdottamassa mallissa ansiosidonnainen työttömyysturva olisi alussa nykyistä suurempi, siten se asteittain alenisi, mutta lopuksi alenemisen mukana menetetty korvaus palautettaisiin palkintona työllistymisestä. Mallin tarkoitus on kannustaa työttömiä työnhakuun.

Ehdotus on vasta alustava, eikä siinä vielä puhuta tarkasti siitä, kuinka paljon ansiosidonnaista työttömyysturvaa alennettaisiin alkuvaiheen jälkeen ja työttömyyden pitkittyessä.

Akavan mukaan uusi malli ei muuttaisi työttömyysturvan kestoa eikä sen rahoituksen kokonaismäärää.

Nykyinen ansiosidonnainen työttömyysturva maksetaan samansuuruisena koko työttömyyden ajan ja turvan kesto riippuu työttömyyttä edeltävästä työhistoriasta ja työttömän iästä. Jos työhistoriaa on koossa yli kolme vuotta maksetaan tasaista ansiosidonnaista työttömyysturvaa 400 päivältä ja jos työhistoriaa on enintään kolme vuotta, maksetaan työttömyyskorvausta enintään 300 päivää.

Työttömyyskorvausta voi saada 500 päivää, jos ikää on 58 vuotta ja työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana vähintään viisi vuotta.

Kuuma peruna järjestöjen työllisyysryhmään

– Akavan ehdotuksen ydinajatus on, että työttömyyden pitkittyessä osa työttömyysetuudesta siirretään sivuun. Työllistymisen jälkeen tämä etuuden osa maksetaan henkilölle eli palautetaan, sanoo Akavan ekonomisti Heikki Taulu tiedotteessa.

Taulun mukaan menetetyn etuuden maksaminen takaisin toimii kannustimena työllistyä.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta on tulossa kuuma peruna työmarkkinoiden keskusjärjestöjen työllisyystyöryhmään, jolta hallitus on pyytänyt keinoja työllisyyden parantamiseksi.

Eilen A-studion keskustelussa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies piti työttömyysturvan porrastamista yhtenä tärkeimmistä työllisyyden parantamiseen tarvittavista keinoista. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi samassa yhteydessä että SAK:lle porrastus ei maistu.

Työttömyyturvan muuttaminen on perinteisesti ollut työelämän järjestöjen kesken hankalimpia kysymyksiä, ja siksi korkeakoulutettuja edustavan Akavan aloite sohaisee ampiaispesää.

Aikaisemmin myös Kuntatyönantajat KT on ehdottanut mallia, jossa työttömyysturvan kesto ja rahoitus pysyisivät ennallaan, mutta porrastus alentaisi maksettavaa korvausta työttömyyden pitkittyessä.

Myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK on pitänyt työttömyysturvan porrastusta jo pitkään esillä tärkeänä keinona työllisyyden parantamiseksi, mutta puhumatta rahoitustason säilyttämisestä.

SAK:ssa porrastusajatuksia on vastustettu, koska ne on mielletty leikkauksiksi tai vaikutuksiltaan mitättömiksi. SAK:n ekonomistin Ilkka Kaukorannan mukaan SAK ei kuitenkaan periaatteessa vastusta kannustamista työllisyyteen, jos löytyy vaikuttavia malleja, joilla ei heikennetä heikoimmassa asemassa olevien tilannetta.

- Tämä Akavan ehdotus olisi edelleen leikkaus niille, jotka eivät työllisty. Ei tämäkään ole ongelmaton ajatus, mutta en osaa ottaa suoralta kädeltä enempää kantaa. Vaikea sanoa, millaisia työllisyysvaikutusarvioita valtiovarainministeriö tästä tekisi, Kaukoranta sanoo

Miten sosiaaliturva toimisi hampurilaismallissa?

Akavan ehdotus on uusi aloite kannustavuuden rakentamiseksi ainakin teoriassa ilman varsinaisia leikkauksia tai kustannusten lisäyksiä, mutta se jättää avoimeksi paljon kysymyksiä esimerkiksi täydentävän sosiaaliturvan suuntaan.

Jos työttömyystyurvan aleneminen johtaisi esimerkiksi sosiaaliturvan tarpeeseen työttömyyden pitkittyessä, miten se vaikuttaisi työllistymisen yhteydessä kannustuspalkintona maksettavaan työttömyysedun palautukseen? Voisiko sivuun siirretyn turvan saada työllistymispalkintona täysimääräisenä takaisin, vaikka se olisi osittain kompensoitu esimerkiksi asumistuella

Akavan ekonomistin Heikki Taulun mukaan mallin yksityiskohdat suhteessa sosiaaliturvaan selviävät vasta jatkovalmistelussa. Myös tyllisyyden pitkittyessä sivuun siirrettävän ja työllistymisen yhteydessä palautettavan ansioturvan määrä on vasta hahmottelun asteella.

Akavan esimerkkilaskelmassa työttömyysetuudan taso on 1500 euroa / kk. Kolmen kuukauden jälkeen sivuun alettaisin siirtää kolme prosenttia joka kuukausi ja kuuden kuukauden jälken kuusi prosenttia kuukaudessa. Vuoden työttömyyden jälkeen sivuun olisi näin laskien siirretty 675 euroa, jonka henkilö saisi takaisin työllistyessään.

Täydennys 19.9. klo 11.18: SAK:n Ilkka Kaukorannnan kommentti Akavan uudesta ehdotuksesta.

Lue lisää: Työttömyysetuuden porrastuksesta nopea korjausliike vihattuun aktiivimalliin? Rahaa ensin enemmän, lopussa vähemmän – Työtön: "Tosi epäreilua. Ei ole oma syy, jos ei saa töitä"