Hyppää sisältöön

Lapsi- ja äitikuolleisuus ovat laskussa ympäri maailman – eniten kuolemia on Saharan eteläpuolella

Alle viisivuotiaiden kuolemat laskeneet alle puoleen viimeisen 28 vuoden aikana.

Lapsikuolleisus on laskenut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Kuva: AOP

Unicefin mukaan lapsikuolleisuus on laskenut maailmalla huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Vuonna 1990 maailmassa kuoli noin 14,2 miljoonaa alle 15-vuotiasta lasta. Viime vuonna vastaava luku oli 6,2 miljoonaa. Lapsikuolleisuus laski täten noin 56 prosentilla.

Tästä huolimatta joka viides sekunti lapsi tai nuori menehtyi viime vuonna.

Maailmanlaajuisesti 85 prosenttia lapsikuolemista tapahtui ensimmäisten viiden elinvuoden aikana. Ensimmäisten viiden elinvuotensa aikana kuoli yhteensä 5,3 miljoonaa lasta. Heistä melkein puolet eli 2,5 miljoonaa kuoli ensimmäisen kuukauden aikana syntymästä.

Vuonna 1990 alle viisivuotiaita kuoli noin 12,5 miljoonaa.

Rokotteet ja hygienia vähentäneet kuolemia

Keskimäärin noin 15 000 alle viisivuotiasta lasta kuoli joka päivä viime vuonna. Vuonna 1990 vastaava luku oli 34 000 ja vuonna 2000 luku oli 27 000.

Rokottaminen on vaikuttanut lapsikuolleisuuden laskuun. Kuva: AOP

Eniten alle viisivuotiaita lapsia kuoli Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Viime vuonna alueella keskimäärin 78 alle viisivuotiasta kuoli tuhatta syntynyttä kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi 13 lapsesta kuoli alueella ennen viidettä syntymäpäiväänsä.

Tämä on 16 kertaa korkeampi lukema kuin korkean tuloluokan maissa, joissa yksi 199 lapsesta kuoli ennen viidettä syntymäpäiväänsä.

Unicefin mukaan lapsikuolleisuuden laskuun ovat vaikuttaneet muun muassa rokotteet, jotka ovat laskeneet muun muassa keuhkokuumekuolemia.

Ripuliin liittyvät kuolemantapaukset ovat vähentyneet pitkälti juomaveden, puhtaanapidon ja hygienian parantumisen ansiosta.

Äitikuolleisuus laskenut kolmanneksen

Unicef julkaisi tänään myös tuoreen arvionsa äitikuolleisuudesta. Unicefin raportin mukaan toissa vuonna yhteensä 295 000 raskaana ollutta tai synnyttänyttä naista kuoli maailmassa. Kuolleiden määrä on laskenut vuodesta 2000 yhteensä noin 35 prosentilla. Tuolloin vastaava kuolleiden lukumäärä oli 451 000.

Maailmanlaajuisesti arvioidaan, että sataatuhatta synnytystä kohden kuoli 211 raskaana ollutta tai synnyttänyttä naista.

Niin kuin lapsikuolleisuudenkin kohdalla äitikuolleisuus on korkein Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa rekisteröitiin noin 66 prosenttia kaikista raskaana olleiden tai synnyttäneiden naisten kuolemista.

Tämän lisäksi myös Etelä-Aasiassa oli poikkeuksellisen korkea äitikuolleisuus. Melkein 20 prosenttia äitien kuolemista tapahtui tällä alueella.

Hi-viruksen vaikutus äitikuolleisuuteen vähentynyt

Raskauteen tai synnyttämiseen liittyvät kuolemat ovat kuitenkin laskussa ympäri maailman. Eniten raskauteen liittyvät kuolemat ovat laskeneet Keski- ja Etelä-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa sekä läntisessä Aasiassa.

Ripuliin liittyvät kuolemantapaukset ovat vähentyneet juomaveden ja hygienian parantumisen ansiosta. Kuva: AOP

Erityisenä huomiona Unicef mainitsee, että hi-viruksen vaikutus äitikuolleisuuteen oli toissa vuonna merkittävästi pienempi kuin aiempina vuosina.

Hiv-epidemian ollessa pahimmillaan vuonna 2005 virus oli epäsuorasti syynä noin 2,5 prosenttiin kaikkien raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten kuolemista. Toissa vuonna osuus oli pudonnut alle puoleen ja hi-viruksen osuus äitikuolleisuudesta oli arviolta yhden prosentin luokkaa.

Suomessa raskauteen liittyvien kuolemien suhdeluku oli toissa vuonna kolme sataatuhatta synnytystä kohden. Suomen äitikuolleisuuslukema on puolittunut sitten vuoden 2000, jolloin suhdeluku oli Suomessa kuusi.