Pitkät työvuorot yleistyvät teollisuudessa

vuorotyö
Boliden Kokkola.
Petri Kuikka / Yle

Pitkät 12-tuntiset työvuorot kiinnostavat yhä enemmän etenkin teollisuuden aloilla. Esimerkiksi Boliden Kokkolassa on siirtymässä 12-tuntisiin vuoroihin vuoden vaihteessa. Aloite lähti työntekijöiltä. Ennen kesää tehdyn kyselyn mukaan 84% kolmivuorotyötä tekevistä halusi siirtyä pitkiin vuoroihin.

Pietarsaaressa BillerudKorsnäsin paperitehtaalla malli on ollut käytössä jo viisi vuotta. Tänä aikana työntekijöiden jaksaminen on parantunut, sairauspoissaolot vähentyneet ja työtyytyväisyys lisääntynyt.

Muista pitkistä vuoroista poiketen BillerudKorsnäsin paperitehtaalla työntekijä tekee kaksi aamuvuoroa ja kaksi yövuoroa, joiden välissä on yksi vapaa. Työputken jälkeen on viisi vapaapäivää. Työterveyslaitoksen mukaan välivapaapäivä on palautumsen kannalta olennaista.