1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Presidentti Trumpin hallinto

Fox Newsin kysely antaa surkeat arvosanat Trumpin hallinnolle

Kysely osoittaa selvästi, miten jakautunut Yhdysvaltain väestö on.

Presidentti Trumpin hallinto
Donald Trump
Donald TrumpJim Lo Scalzo / EPA

Uutiskanava Fox News on julkaissut uuden kyselynsä (siirryt toiseen palveluun) kansalaisten poliittisista mielialoista. Konservatiivisena pidetty ja presidentti Donald Trumpin suosima kanava julkaisee samantyyppisiä kyselyjä lähes kuukausittain, mutta niiden kysymykset vaihtelevat.

Uusin kysely pureutuu erityisesti presidentti Trumpin hallinnon onnistumiseen.

Lähes kaksi kolmesta vastaajasta pitää hallituksen toimintaa huonona. 36 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa tyytymätön hallitukseen ja 29 prosenttia valitsi vaihtoehdon "vihainen".

Kun heinäkuun kyselyssä enemmistö, eli 51 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväisiä maan talouteen, luvut ovat nyt kääntyneet toisin päin.

Presidentti Trumpin osalta talouden hoitaminen oli ainoa asia, jossa tyytyväisiä vastaajia oli enemmän kuin tyytymättömiä. Tyytyväisyyden ilmaisi tasan puolet vastaajista. 45 prosenttia ilmoitti tyytymättömyytensä Trumpin talouspolitiikkaan.

Toisessa kysymyksessä tosin vain 39 prosenttia arvioi Trumpin edistävän talouden menestystä. 43 prosenttia arvioi Trumpin haittaavan sitä.

Samat 43 prosenttia uskoivat, että Trumpin asettamat tuontitullit haittaavat maan taloutta. 31 prosenttia ei uskonut tätä.

Vastaajista 54 prosenttia ilmoitti olevansa tyytymättömiä presidentin työhön, kun kysyttiin hänen toiminnastaan kokonaisuutena. Häntä kannatti 45 prosenttia vastaajista. Kannattajien osuus oli noussut kahdella prosenttiyksiköllä viime kuusta.

Taloutta lukuunottamatta suurempi osa vastaajista oli tyytymättömiä Trumpin toimintaan politiikan muilla osa-alueilla. Näitä osa-alueita olivat muun muassa kansallinen turvallisuus, maahanmuutto, kansainvälinen kauppa, ulkopolitiikka, aseet ja terveydenhuolto.

Lähes kaksi kolmesta vastaajasta uskoi, että monet tai lähes kaikki Trumpin hallinnon jäsenet ovat korruptoituneita. Vajaa puolet uskoi lisäksi, että Trumpin hallinto on korruptoituneempi kuin sen edeltäjät.

Puoluekanta jakaa vastaajia

Kysely ilmentää selvästi, kuinka Yhdysvallat on jakautunut sen mukaan, kannattavatko ihmiset republikaaneja vai demokraatteja.

Peräti 89 prosenttia republikaaneista oli tyytyväisiä republikaanipresidenttiin, mutta vain 12 prosenttia demokraateista.

15 prosenttia republikaaneista ilmoitti olevansa "hyvin tyytyväisiä" Trumpin hallitukseen. 41 prosenttia oli "tyytyväisiä".

Demokraateista 43 prosenttia oli "tyytymättömiä" ja 41 prosenttia "vihaisia" hallitukselle.

Vastaajilta kyseltiin myös, mitä he pitivät suurimpina uhkina maan vakaudelle. Kysymys erotteli vastaajat selvästi puoluekannan mukaan.

Republikaanit mainitsivat useimmiten laittoman maahanmuuton (74 %), toisena tuli laiton äänestäminen vaaleissa (65 %) ja kolmantena sosialismi (63 %).

Demokraatit pitivät suurimpina uhkina rasismia (78 %), ulkomaista vaalivaikuttamista (74 %) ja ilmastonmuutosta (72 %).

Katso kyselyn vastaukset tästä (siirryt toiseen palveluun).

Fivethirtyeight: Yhdysvaltain presidenttien suosiolukujen vaihtelu (siirryt toiseen palveluun) kaaviokuvina