1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tampere

Yhdestä tontista alkanut sotku heijastuu jo Tampereen pormestariin ja Kalervo Kummolaan: Miesten ensimmäiset selitykset eivät riittäneet

Kolme Tampereen keskeistä vaikuttajaa tiesi poliitikon rikosepäilystä. Heiltä pyydetään lisäselvitykset.

Tampere
Atanas Aleksovski ja Lauri Lyly Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.6.2017.
Atanas Aleksovski (vas.) ja Lauri Lyly arkistokuvassa kuvattuna Tampereen kaupunginvaltuustossa. Heli Mansikka / Yle

Tampereen kaupunginhallitus pyytää lisäselvityksiä Tampereen ylimmän johdon toimista. Lisäselvitykset on pyydetty pormestari Lauri Lylyltä (sd.), konsernijohtaja Juha Yli-Rajalalta ja konsernijaoston puheenjohtajalta Kalervo Kummolalta (kok). Taustalla on pitkään jatkunut tonttisotku.

Kaupunginhallitus päätyi ratkaisuun maanantaina keskusteltuaan asiasta pari tuntia. Miesten ensimmäiset selitykset ja heidän vastineensa eivät riittäneet kaupunginhallitukselle.

Tampereen ylimmältä johdolta on vaadittu lisäselvityksiä SDP:n keskeiseen poliitikkoon Atanas Aleksovskiin liittyvässä jupakassa.

Kaikki juontaa juurensa siihen, kun Tampereen kaupunki vuokrasi Aleksovskin johtamalle Kotilinnasäätiölle Muotialantien tontin. Säätiö myi 1,15 miljoonalla eurolla vuokraoikeuden eteenpäin rakennusyhtiö Lehto Groupiin kuuluvalle Rakennusyhtiö Rakennuskartio Oy:lle, eikä tähän ollut kaupungin mukaan lupaa.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi tammikuussa Aleksovskin seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen luottamusaseman väärinkäytöstä. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Miksi tietoa rikosepäilystä pantattiin?

Tampereella on riidelty siitä, miten ja miksi Aleksovskiin kohdistuva rikostutkinta pimitettin. Aleksovski valittiin kaupungin omistaman pysäköintifirman Finnparkin hallitukseen keväällä 2018, vaikka häntä epäiltiin jo silloin rikoksesta. Kotilinnasäätiön tonttijärjestelyyn liittyvä epäily oli kaupungin ylimmän johdon tiedossa, vaikka johto väitti toista.

Kaupungin oma ohje kieltää nimittämästä kaupungin omistaman yhtiön hallitukseen tutkinnan kohteena olevia henkilöitä.

Rakennustyömaa Muotialantie 36
Kuvituskuva vuodelta 2017. Tästä tontista kiista alkoi. Marko Melto / Yle

Sisäisen tarkastuksen mukaan hallinnon rakenteiden ja asiankäsittelyn sisäinen valvonta on ollut punaisella tasolla eli ei hyväksyttävällä tasolla.

– Hallinnon rakenteiden ja sisäisen valvonnan heikkouksista johtuen asian käsittelyn puolueettomuuden ja objektiivisuuden voidaan perustellusti arvioida vaarantuneen, sisäisen tarkastuksen raportissa sanotaan.

Ennen konsernijaoston esitystä Aleksovski ilmoitti kaupungin konsernijohdolle, että ei ole esitutkinnan kohteena. Kuitenkin vielä ennen varsinaista hallitusnimitystä kaupungin ylin johto sai poliisilta tiedon Aleksovskiin kohdistuvasta epäilystä.

Tieto rikosepäilystä meni sekä Lylylle, Kummolalle että Yli-Rajalalle. Kukaan heistä ei kuitenkaan tuonut tätä tietoa konsernijaoston tietoon ennen Aleksovskin nimittämistä.

Selvityksiä tästä on nyt pyydetty pormestari Lauri Lylyltä (sd.), konsernijaoston puheenjohtajalta Kalervo Kummolalta (kok.) ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajalalta. Selvitykset pitää antaa mahdollisimman pian, mutta määräaikaa ei ole. On mahdollista, että asia tulee vielä Tampereen kaupunginvaltuustoon.

Kaupunginhallitus arvioi selvitysten jälkeen, ovatko Kummola, Lyly ja Yli-Rajala toimineet virkavelvollisuuksiensa vastaisesti toimiessaan vastoin hyvää hallintoa.

Samalla punnitaan, nauttivatko poliitikot luottamusta ja pitääkö konsernijohtajalle antaa huomautus tai varoitus.

Poliisi ei aloittanut esitutkintaa

Lyly ja Kummola kommentoivat asiaa aiemmin yhteisessä tiedotteessa.

– On hyvä, että asia selvitetään vielä kaupungin ohjeiden ja sisäisen toiminnan näkökulmista ja pitkään jatkunut prosessi saadaan myös tältä osin käsiteltyä loppuun, Lyly sanoi.

Lylyn mukaan tarvittaviin toimiin ryhdyttiin heti, kun Aleksovskia koskeviin tietoihin oli saatu täysi varmuus niiden tultua julkisuuteen syksyllä 2018.

– Kysymys on nyt kaupungin oman ohjeen tulkinnasta. Olemme toimineet kulloinkin käytettävissä olleiden tietojen perusteella ja pyytäneet lisäselvityksiä, Kummola sanoi.

Poliisi on päättänyt jo aiemmin, että ei aloita asiassa esitutkintaa Tampereen kaupungin viranhaltijoiden toiminnasta.

Tampereen ylin johto antoi jo yhden selvityksen toimistaan aiemmin. Kummola, Lyly ja Yli-Rajala sanoivat silloin, että he ryhtyivät selvittämään, mitä poliisilta saatu tieto tarkoittaa ja miten se vaikuttaa konsernijaoston tekemään päätöksen. Asia oli heidän mukaansa tarkoitus viedä selvityksen jälkeen kokoukseen. Nyt Aleksovskin sähköposti oli luettu kokouksessa.

– Jälkikäteen on helppo kritisoida tehtyä prosessia, mutta kulloisessakin tilanteessa olemme pyrkineet toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, kolmikko toteaa vastineessa.

Johdon mukaan konsernijaoston valintaprosessia on kehitetty, jotta jatkossa tämäntyyppiset ongelmat vältetään.

Aleksovski on jättäytynyt pois Finnparkin hallituksesta, kaupunginhallituksesta ja konsernijaostosta.

Lue lisää:

Tampereella vellonut tonttisotku ulottuu pormestariin asti – nyt selvitetään, toimiko ylin johto virkavelvollisuuksien vastaisesti

Poliisi ei tutki virkamiesten toimintaa Finnpark-valinnassa

Kummola, Lyly ja Tampereen muu ylin johto saavat kritiikkiä rikosepäilyn pimittämisestä – ”Ei tästä kukaan saa tyylipisteitä"

Tampereen johto tiesi demarivaikuttajan rikosepäilystä ja rikkoi kaupungin ohjeita – myös Kummolan ja Lylyn pitää antaa selvitys tekemisistään

Lue seuraavaksi