Aiempaa useammalla eteläsavolaisella nuorella hyvä keskusteluyhteys vanhempiin

Erityisesti poikien keskusteluyhteys on parantunut kahden vuoden takaisesta kouluterveyskyselystä.

nuoret
Läheltä
Yle

Aiempaa useammalla eteläsavolaisella nuorella on hyvä keskusteluyhteys vanhempiin. Tiedot käyvät ilmi viime viikolla julkaistusta kouluterveyskyselystä.

Tilanne on parantunut sekä peruskoulun 8. ja 9. luokan nuorten että toisella asteella lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten keskuudessa.

Erityisesti poikien keskusteluyhteys on parantunut kahden vuoden takaisesta kouluterveyskyselystä. Etelä-Savossa erityisesti lukiossa ensimmäistä tai toista vuotta opiskelevat pojat kertoivat aiempaa useammin keskusteluyhteyden vanhempiin olevan hyvä.

Hyvästä keskusteluyhteydestä kertoi noin 60 prosenttia lukiota käyvistä pojista, kun vuosi sitten osuus oli hieman yli 40 prosenttia.

Samaan aikaan keskusteluvaikeuksista vanhempien kanssa kertoi aiempaa harvempi nuori.