Kemin biotuotetehtaan vaatimat kaavamuutokset nähtäville

Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksista.

Kemi
Metsä Groupin Kemin tehdas.
Antti Ullakko / Yle

Kemin kaupunki on asettanut nähtäville Sahansaarenkadun ympäristöä koskevat yleis- ja asemakaavan valmisteluaineistot sekä kaavaluonnokset.

Yleiskaavan ja yleiskaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin Metsä Groupin suunnitellun biotuotetehtaan liikennetarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Asemakaavan muutoksella tutkitaan uuden raideyhteyden rakentamista tehdasalueelle Sahansaarenkadun viereen. Uuden raideyhteyden vuoksi katujärjestelyihin ja liittymiin sekä mahdollisesti myös rakennusalueisiin tulee muutoksia.

Asemakaavan muutos ulottuu Marttalan, Karihaaran, Torvisen ja Vainion kaupunginosiin ja se koskee useita kortteleita.

Kaava-aineistot ja -luonnokset ovat nähtävillä 22. lokakuuta saakka.

Kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

Kaava-aineistot ovat nähtävänä kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla sekä tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)