Työllisyysaste pysyi elokuussa liki ennallaan, työpaikkoja tarjolla enemmän kuin aikaisemmin

Työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 72,5 prosenttia, eli nousua tapahtui 0,1 prosenttiyksikköä heinäkuuhun verrattuna.

Työllisyys ja työttömyys
Henkilö menossa työvoimatoimistoon
Miesten työllisyys laski ja naisten nousi, jos verrataan viime vuoden elokuuhun.Mikko Stig / Lehtikuva

Suomen työllisyysaste pysyi elokuussa käytännössä ennallaan, kertoo Tilastokeskus (siirryt toiseen palveluun).

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 72,5 prosenttia, kun se kuukautta aiemmin oli 72,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendiluku pysyi elokuussa samana edelliseen kuukauteen verrattuna, ollen 6,7 prosenttia.

Trendiluvulla tarkoitetaan, että luku on kausitasoitettu. Siitä on siis pyritty poistamaan vuosittain säännöllisenä toistuva kausivaihtelu.

Työllisiä oli vuoden 2019 elokuussa 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 5 000 enemmän ja naisia 27 000 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Työttömiä oli 2019 elokuussa 17 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin, tutkimuksen virhemarginaali on 18 000.

15–64-vuotiaiden miesten työllisyys laski edellisen vuoden elokuusta 0,2 prosenttiyksikköä 74,2 prosenttiin, naisten työllisyysaste nousi 2,0 prosenttiyksikköä 72,8 prosenttiin.

Työpaikkojen määrä kasvanut

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työnvälitystilaston ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietoihin perustuen TE-toimistoihin ilmoitettiin elokuun aikana 67 500 avointa työpaikkaa. Se on 8 500 enemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli elokuussa avoinna 118 100 työpaikkaa, mikä on vajaat 15 000 enemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa noin 6 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktiovointiasteeseen laskettavissa olevia palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi. Se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien neljän viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien kahden viikon aikana. TEM:n tilastoissa työttömiä työnhakijoita oli 232 600. Erot tilastojen välillä selittyvät juuri toisenlaisella työttömyyden määrittelyllä.

Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lue lisää:

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tuoreet tiedot (siirryt toiseen palveluun)

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaus (siirryt toiseen palveluun)

Työllisyyden kasvu käytännössä pysähtynyt (Yle)