Hyppää sisältöön

Suomen työllisyyskehitys näyttää kuin kuolleen ihmisen sydänkäyrältä – Yle kysyi kolmelta ekonomistilta, mitä nyt pitäisi tehdä

Ekonomistien mielestä hallituksen tulisi tarttua jämäkämmin työllisyystilanteeseen jo kautensa alussa.

Suomen työllisyysaste on jämähtänyt paikoilleen. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Tilastokeskus kertoi tiistaina, että Suomen työllisyysaste pysyi elokuussa käytännössä ennallaan. Työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 72,5 prosenttia, kun se kuukautta aiemmin oli 72,4 prosenttia.

Pitkälläkin aikavälillä tarkasteltuna työllisyysaste on jämähtänyt toden teolla paikoilleen.

Kuvaavaa on, että työllisyysaste pysyi kahdeksan kuukautta peräkkäin 72,4 prosentissa vuoden 2018 joulukuusta tämän vuoden heinäkuuhun saakka.

Työllisyysaste on kulkenut yhtä viivaa runsaat puoli vuotta. Kuva: Joonas Haverinen / Yle

Työllisyyden kasvun pysähtyminen lisää haasteita Antti Rinteen (sd.)hallituksen tavoitteelle 75 prosentin työllisyysasteesta ja vähintään 60 000 uudesta työllisestä hallituskauden loppuun mennessä.

Kysyimme kolmelta ekonomistilta neljällä kysymyksellä, karkaako hallituksen työllisyystavoite heikkenevässä taloussuhdanteessa ja mitä keinoja hallituksen tulisi käyttää, jotta työllisyys saataisiin jälleen nousuun.

Kysymyksiin vastasivat Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen ja korkeastikoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

1. Miten arvioisitte työllisyyden kehitystä Suomessa juuri nyt?

Janne Huovari:

– Luvut ovat lievästi positiivisia. Kesällä näytti siltä, että työllisyys olisi kääntymässä jo laskuun, mutta elokuu vähän korjasi tilannetta ja nyt näyttää ainoastaan siltä, että työllisyyden kasvu on pysähtynyt tänä vuonna.

Sami Pakarinen:

– Työllisyys on polkenut käytännössä paikallaan tämän vuoden eli varsin heikolta näyttää.

Pasi Sorjonen:

– Näyttää siltä, että työmarkkinoilta puuttuu liike kokonaan. Työllisyys ei parane ja työttömyys ei alene. Tästä summana työvoima ei kasva ja se on iso ongelma.

2. Mitä näillä työllisyysluvuilla ja tuoreimmilla tiedoilla suhdannetilanteesta Rinteen hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteelle on käymässä?

Janne Huovari:

–Tuotannon kasvu on kesän aikana jopa vähän piristynyt, vaikka maailmantalouden tila näyttää heikommalta. Työllisyyden kasvu voi näyttää loppuvuonna jopa paremmaltakin. Täytyy muistaa kuitenkin, että maailmantalouden ja varsinkin euroalueen talouskehitys on varsin heikkoa tällä hetkellä. Vaikutukset tulevat meillekin ehkä ensi vuoden puolella ja työllisyyden kasvu heikentyy.

Sami Pakarinen:

– Suhdanne on jäähtymässä koko ajan. Nyt tarvittaisiin sellaisia keinoja, jotka ennen kaikkea lisäävät työllisyyttä ja paljon. Nyt hallituksen pöydällä on ollut enemmän työllisyyttä vähentäviä toimia.

Pasi Sorjonen:

– Työllisyystavoite on erittäin haastava. Paljon pitää asioiden parantua, että siihen tavoitteeseen päästään. On tärkeää, että ei tehdä sellaisia asioita, jotka itsessään heikentävät työllisyyttä eli kotitalousvähennystä ei voi leikata ja myöskään ansiotulojen verotusta ei voida kiristää.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

3. Mikä olisi kiireellisin toimi, johon hallituksen pitäisi jo ilmoittamiensa toimien lisäksi ryhtyä, jotta työllisyystavoite ei karkaisi ulottumattomiin?

Janne Huovari:

– Siihen ei välttämättä ole nopeita ratkaisuja, koska ongelma on se, että työttömillä on vääränlaista osaamista. Tarvittaisiin koulutusta, mikä yleensä kestää aika pitkään. Niihin työpaikkoihin, jotka ovat avoinna, ei löydy nyt työttöminä olevista kovin hyvin työttömiä, koska työttömyys ei ole kasvanut vaan hieman noussut.

– Työttömyysturvan muutoksilla voidaan pyrkiä antamaan vähän keppiä ja kannustamaan työnhakuun. Hallituksen budjettiesityksessä on varovaisesti vihjattu, että jotain kannustimiin liittyviä asioita saattaisi tulla, mutta ne on jätetty jatkovalmisteluun.

Sami Pakarinen:

– Tarvitaan kovia keinoja. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus olisi keskeinen keino.

Pasi Sorjonen:

– Hallituksen pitää ottaa tiukka ote työllisyysryhmien työskentelyyn ohjaten sitä hyvin voimakkaasti. Palkkaverotuksen kiristyksistä ja kotitalousvähennyksen leikkaamisesta voitaisiin luopua. Työttömyysturvaa pitäisi porrastaa, mutta kuitenkin niin että siihen tehtäisiin kannustava elementti: vaikka työttömyysturva putoaisi työttömyyden kestäessä, menetetty työttömyysturvan osuus voidaan palauttaa sitten kun työtön työllistyy.

4. Mitä muuta kiinnostavaa nostaisitte esille työllisyyden tämänhetkisestä kehityksestä?

Janne Huovari:

–Kokoaikaiset, jatkuvat työsuhteet ovat lisääntyneet. Sen sijaan määräaikaiset työsuhteet vähenevät. Näyttää siltä, että yritykset, jotka saavat rekrytoitua ihmisiä, rekrytoivat heitä jatkuviin ja pysyviin työsuhteisiin.

Sami Pakarinen:

– Jotta päästäisiin 75 prosentin työllisyysasteeseen vuoteen 2023 mennessä, tarvitaan lisätyöllisiä 72 000. Työmarkkinoille tarvitaan aktiivisempia toimia. Entistä suurempi osa suomalaisista pitää saada työn ääreen ikääntymisen takia, jotta pystymme rahoittamaan julkiset palvelut.

Pasi Sorjonen:

– Korkeasti koulutettujen työttömyys ei enää alene ja monilla koulutusaloilla työttömyys kasvaa tällä hetkellä. Se on paha yhdistelmä, kun siihen liittää yksityisten investointien kasvun pysähtymisen. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että yksityisellä sektorilla kasvupyrkimykset ovat tällä hetkellä aika lailla jäässä. On epävarmuutta, joka poistaa halukkuuden pyrkiä kasvamaan.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Lue myös:

Työllisyysaste pysyi elokuussa liki ennallaan, työpaikkoja tarjolla enemmän kuin aikaisemmin

Petteri Orpo budjettiehdotuksesta: "Kokoomuksen on tehtävä hallituksen työllisyyspolitiikasta välikysymys", Halla-aho: Työllisyysreseptit vaikuttavat sosialistisilta