Tuore arvio kertoo: Hämeen suuret vesistöt kunnossa – pienissä ongelmia

Hämeen ELY-keskus on saanut valmiiksi Hämeen suurimpien järvien ja jokien tilaa koskevan arvionsa.

vesistöt
Laituri ja järvi
Hämeen ELY-keskuksen tutkimuksen mukaan Lopen Kaartjärven tila on hyvä.Timo Leponiemi / Yle

Kanta- ja Päijät-Hämeen suurimmista järvistä useimmat ovat laatuluokaltaan erinomaisia tai hyviä. Hämeen ELY-keskuksen tuoreen tila-arvion mukaan pienehköjen järvien tila on sen sijaan useimmiten heikko.

Kanta-Hämeessä erinomaisessa tilassa ovat esimerkiksi Kuohijärvi Lammilla ja Iso-Roine Hauholla, Jylisjärvi Janakkalassa, Punelia Lopella sekä Takajärvi Hattulassa. Myös monet Tammelan järviylängön järvet ovat laatuluokaltaan erinomaisia. Päijät-Hämeessä erinomaisessa kunnossa ovat muun muassa Sonnanen ja Salajärvi Heinolassa.

Hyvään laatuluokkaan kuuluvat Kanta-Hämeessä muun muassa Alajärvi Hämeenlinnassa, Kaartjärvi Lopella ja Liesjärvi Tammelassa. Päijät-Hämeen järvistä suurin osa on hyvässä tilassa. Hyväksi luokiteltu järvi on esimerkiksi Päijänne.

ELY-keskuksen vesistöjen tila-arvion mukaan Kanta-Hämeessä hyväksi luokiteltujen jokien osuus on hieman suurempi kuin Päijät-Hämeessä.

Vesistöjen ekologinen tila

Hämeen ELY-keskuksen tekemässä tila-arviossa tutkittiin vedenlaadun lisäksi myös järvien ja jokien ekologista tilaa. Hyvä ekologinen tila tarkoittaa, että kalojen, pohjaeläinten, vesikasvien sekä päällys- ja planktonlevien esiintymisessä ja lajistossa on vain vähän ihmisen toiminnasta aiheutuvia muutoksia.

Hämeessä useiden suurten järvien ekologista tilaa heikentää vedenpinnan säännöstely, vaikka muiden tekijöiden perusteella vesistön tila olisikin erinomainen. Myös hajakuormistus heikentää vesistöjen ekologista tilaa.

Sekä Kanta- että Päijät-Hämeessä tyydyttävässä tai välttävässä tilassa olevat vesistöt ovat pääasiassa maatalousvaltaisilla seuduilla sekä asutus- ja teollisuusjätevesien vaikutuspiirissä.

Tällaisia vesistöjä on etenkin Kanta-Hämeen lounaisosassa. Esimerkiksi Loimijoki, sen sivuhaara Jänhijoki ja Tammelan Pyhäjärvi ovat tyydyttävässä tilassa. Päijät-Hämeessä puolestaan Porvoonjoki on tyydyttävässä tilassa, samoin kuin Porvoonjoen sivuhaara Palojoki.

Mukana tutkimuksessa oli yhteensä 203 järveä ja jokea.