1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vesistöt

Pohjalaisvesistöt ovat huonommassa kunnossa kuin vedet muualla

Joet ja järvet ovat selvästi kehnommassa kunnossa kuin muualla maassa.

vesistöt
Räyringinjärven tila on laskenut välttäväksi.YLE / Raila Paavola

Pohjalaisvesistöjen tila on huonompi kuin muualla maassa. Valtakunnallisen tila-arvion mukaan etenkin joet ja järvet ovat huomattavasti huonommassa kunnossa kuin muualla maassa.

Sen sijaan rannikkovedet ovat paremmassa kunnossa kuin muualla maassa, mutta niiden tila on heikentynyt edellisestä, kuuden vuoden takaisesta luokituksesta.

Jokien ja järvien tila on pysynyt ennallaan. Kuitenkin esimerkiksi Vetelissä Räyringinjärven tila on laskenut tyydyttävästä välttävään.

Rannikkovesien tilan huonontuminen näkyy erityisesti planktonlevien lisääntymisenä.

Pohjalaismaakuntien vesien tilaa heikentävät erityisesti rehevöityminen, kiintoainekuormitus ja maaperän happamuus. Ravinne- ja kiintoainekuormitus on pääosin peräisin maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta.

Lue seuraavaksi