1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. biotuoteteknologia

Kemin biotuotetehdas sulattaa kevätjäätä ja saattaa muuttaa ulkoilureittejä tehtaan lähellä – uusi ratayhteys poistaisi tasoristeyksiä ja liikenne voisi kulkea "kuilussa"

Paikallisesti tuntuvimmat vaikutukset uudesta tehtaasta tulevat jääoloihin sekä liikenteeseen.

biotuoteteknologia
Metsä Groupin Kemin tehdas.
Karihaaran liikennejärjestelyt muuttuvat biotuotetehtaan kuljetusten vuoksi. Raskasta liikennettä varten kaavaillaan rakennettavaksi kulkureitti Sahansaarenkadulta suoraan tehdasalueelleAntti Ullakko / Yle

Metsä Groupin suunnittelema biotuotetehdas vaikuttaisi tuntuvasti Kemin tehtaan edustan jääoloihin. Yhtiön ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-selostuksen mukaan jäähdytysvesien vuoksi jää sulaisi keväällä Kuivanuoron edustalla 1–2 viikkoa aiemmin kuin nykyään normaalikeväänä.

Ympäristölupahakemuksessa yhtiö on useista mallinnuksista valinnut jäähdytysvesien purkupaikaksi Kuivanuoron. Jäähdytysvedet jäähdytettäisiin Kurimonhaaran altaassa. Voimakkaimmin vaikutukset näkyisivät kevättalvella ja keväällä.

– Kyllä selviä vaikutuksia tulee, sula-alue on laajempi ja jää sulaa aiempaa varhemmin keväällä, sanoo biotuotetehdasprojektin YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala.

Tämä merkitsee, että purkupaikan lähellä on liikuttava varoen ja todennäköisesti muutettava kulkureittejä nykyisestä.

– Ilman muuta helmi- ja maaliskuussa pääsee kaupungilta Selkäsaareen suksilla. Mallinnuksen mukaan jää ei sula vielä silloin, mutta myöhemmin kevättalvella Kiikelin ja Selkäsaaren latualueella pitää varoa.

Haaleita vesiä jää pakostakin

Koska uuden tehtaan tuotanto on 2,5-kertainen nykyiseen nähden, myös prosessissa syntyvien jäähdytysvesien määrä kasvaa. Näiden haaleiden vesien täydellinen hyödyntäminen ei ole Kaisu Annalan mukaan mahdollista tai ainakaan järkevää, sillä lämmön talteen ottaminen vaatisi runsaasti energiaa.

– Biotuotetehdas hyödyntää energian 95-prosenttisesti. Hyödyntämättä jää siis vain viisi prosenttia energiamäärästä, joka tehtaalla tuotetaan.

Hiihtolatu meren jäällä.
Sydäntalvella jäällä liikkumiseen ei ole odotettavissa muutoksia, mutta keväällä jäähdytysvesien purkupaikan lähistöllä jäiden arvioidaan sulavan viikon tai kaksi nykyistä aiemmin.Risto Koskinen / Yle

Annala huomauttaa, että jäähdytysvettä tarvitaan eniten kesällä. Lämpövaikutus kesän vesiin on laskelmien mukaan korkeintaan asteen luokkaa.

Kalastoasiantuntijoiden mukaan tällainen lämpötilamuutos ei vaikuta kaloihin.

Liikennemuutoksiin voi nyt vaikuttaa

Jättitehtaan ympäristövaikutusten arvioinnissa on Annalan mukaan mallinnettu niitä ympäristöhaittoja, joita paikalliset asukkaatkin ovat pitäneet kipukohtina – siis erityisesti merijää, melu, ilmapäästöt ja liikenne. Keskustelua käydään jatkuvasti myös puun riittävyydestä ja puunkäytön vaikutuksesta hiilinieluun.

Uusi tehdas käyttää puuta yli kaksinkertaisen määrän nykyiseen verrattuna ja tämä luonnollisesti lisää liikennettä huomattavasti. Liikenteen määrä riippuu muun muassa kaluston koosta, mutta Pajusaaren liikenteen on arvioitu olevan luokkaa noin 20 junaa, 400 raakapuuautoa sekä parisataa tuote- ja muita kuljetusta vuorokaudessa.

Liikenteen uusien järjestelyjen vuoksi Kemin kaupunki on aloittanut kaavamuutostyön ja muutossuunnitelmat ovat parhaillaan nähtävillä. Liikenneturvallisuudelle parhaana vaihtoehtona Metsä Group pitää uuden ratayhteyden rakentamista Sahansaarenkadun varteen ja raskaan liikenteen ohjaamista Sahansaarenkadun kautta tehtaalle.

Uusi ratayhteys korvaisi vanhan radan ja poistaisi alueelta useita tasoristeyksiä. Kaisu Annalan mukaan ajatuksena tässä vaihtoehdossa olisi lisäksi kaivaa Sahansaarenkatu nykyistä alemmas ja rakentaa kulkureitti ikään kuin kuiluun, mikä myös vähentäisi melua.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ensimmäinen havainnekuva, huhtikuu 2019.
Havainnekuva Kemiin suunnitellusta biotuotetehtaasta.Metsä Group

Sahansaarenkadun ja esimerkiksi Karihaaran koulun ympäristön liikenteeseen järjestelyt tuovat muutoksia, mutta Annalan mukaan kevyt liikenne pääsisi jatkossa kulkemaan Sahansaarenkadun yli.

Liikennemuutoksia koskevat kaava-asiakirjat ovat tulleet nähtäville (siirryt toiseen palveluun) ja niihin voi ottaa kantaa 22. lokakuuta asti.

Melun suunta muuttuu

Meluarvioinneissa hyvänä tietopohjana ovat YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annalan mukaan olleet tuoreen Äänekosken tehtaan mittaukset. Tehdastoiminnan aiheuttama melu Kemissä vähenee mallinnusten mukaan hivenen.

Eniten ääntä aiheuttava puunkäsittely aiotaan Kemissä siirtää Sotisaaren puolelta Sahansaarenkadun puolelle. Sotisaaressa meluhaitta siis pienenee.

Sahansaarenkadulle ja kaupungin suuntaan kantautuvaa äänihaittaa on mahdollista pienentää esimerkiksi meluvalleilla.

Päästöt ja hajut

Uusi biotuotetehdas kasvattaa ilmapäästöjen määrää, mutta vaikutukset jäävät selostuksen mukaan aiempaa pienemmiksi, koska päästöt ohjataan korkeammalle.

Hajuhaittojen yhtiö arvioi vähenevän, koska uusi prosessi on entistä tehokkaampi. Normaalikäytössä hajuhaittoja ei synny, vaan hajut liittyvät häiriöihin.

Esimerkiksi Äänekosken tehtaalta hajupäästöjä oli koko viime vuonna kaksi tuntia ja tätä tasoa hajuhaittojen uskotaan Kemissäkin olevan.

Karihaaran vanhat rakennukset tällä tietoa säilyvät

Pajusaaren tehdasalueella yhtiö on purkanut yli 20 vanhaa, käyttämättömänä ollutta rakennusta. Pajusaarentien toisella eli Karihaaran puolella Sahansaarenkadun pohjois- ja eteläpuolella sijaitsevat vanhat tehdasyhdyskunnan rakennukset eivät Annalan mukaan ole purkulistalla ainakaan tällä hetkellä.

– Niille ei ole näillä näkymin tapahtumassa mitään. Vaikka Sahansaarenkadulle suunniteltu rekkaparkki vie tilaa, sen tieltä ei tarvitse purkaa yhtään rakennusta.

Metsä Groupin Kemin tehdas purkutyöt
Karihaaran tehdasalueelta on purettu 21 vanhaa, tarpeetonta rakennusta.Metsä Group

"Puuta riittää ja hiilinielu kasvaa"

Puun riittävyys ja puunkäytön lisääntymisen vaikutukset huolettavat monia. YVA-selostuksessa on arvioitu puun riittävyyttä ja siinä on Annalan mukaan otettu huomioon myös muut vireillä olevat suuret puunjalostushankkeet.

– Metsään jää puuta enemmän kuin käytetään ja hiilinielu kasvaa. Puuta riittää kestävästi hankittuna. Pohjois-Suomessa kasvaa eniten käyttämättömiä puuvaroja, vaikka ei sitä liikaa ole, Kaisu Annala sanoo.

Uuteen tehtaaseen tarvittavasta puusta suurimman osan yhtiö arvioi saavansa Pohjois-Suomesta. Jonkin verran puuta voitaisiin hankkia Ruotsista, Baltiasta ja Venäjältä.

Yhtiö ei pidä YVA-aikataulua kireänä

Metsä Groupin ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristölupahakemuksen aikataulua on moitittu huolestuttavan kireäksi. Muun muassa Lapin ELY-keskus kiinnitti kesällä antamassaan lausunnossa huomiota YVA-menettelyn aikatauluun ja piti sitä erittäin tiukkana.

Annalan mukaan yhtiölle aikataulu ei ole ollut ongelma, koska arviointityötä ei ole tarvinnut aloittaa nollasta. Pajusaaren alue on ollut pitkään teollisessa käytössä, mittauksia on tehty pitkään ja nykytila tunnetaan hyvin. Tietoa uuden tehtaan kaltaisen suurlaitoksen vaikutuksista puolestaan on saatu yhtiön uudesta Äänekosken tehtaasta.

– Meillä on tuoreet, kattavat tiedot Äänekoskelta, joten siinä mielessä työ on ollut helppoa, Annala sanoo.

Ympäristövaikutusten arviontiselostusta (siirryt toiseen palveluun) esitellään Kemissä tiistaina 1. lokakuuta järjestettävässä yleisötilaisuudessa, jossa on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä ja ilmaista mielipiteensä. Lausuntojen antamiseen on aikaa marraskuun viidenteen päivään asti.

Kemin uutta biotuotetehdasta koskeva ympäristölupahakemus on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Hakemus tulee nähtäville piakkoin.

Lisää aiheesta:

Kemin biotuotetehtaan vaatimat kaavamuutokset nähtäville

Miten Kemin biotuotetehdas vaikuttaa ympäristöön? – Selostus pian nähtäville

ELY-keskus: Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi vaatii useita tarkennuksia

Metsä Group: Kemin biotuotetehdas tulee ennemmin tai myöhemmin

Tehdasalueella Kemissä varaudutaan biotuotetehtaan tuloon – parikymmentä rakennusta puretaan

Kemi raivaa tilaa Metsä Groupin jätti-investoinnille – suojeltuja rakennuksia voi purkaa uuden tehtaan tieltä

Haluatko tietää, mitä kotiseudullasi tapahtuu?

Onhan sinulla jo puhelimessasi Ylen Uutisvahti? Lataa se tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Tilaa Läheltä-niminen uutiskirjeemme sähköpostiisi (siirryt toiseen palveluun).

Lue seuraavaksi