Kokkolalaisten vesilasku ei nouse ensi vuonna

Suuret investoinnit ovat nyt takana päin muutamaksi vuodeksi.

vesimaksut
Vettä juoksutetaan altaassa
Yle

Kokkolalaiset maksavat ensi vuonna vedestään saman verran kuin tänäkin vuonna. Kokkolan Vesi ei nosta käyttömaksuja, sillä korotuspaineita ei ole.

Yhtiö on tehnyt viime vuosina vain indeksikorotuksia, itse taksaan ei ole kajottu vuosiin.

Kokkolassa sekä veden että jäteveden käyttömaksu ovat selvästi alle valtakunnan keskitason.

Kokkolan Vesi on investoinut tällä vuosikymmenellä yli kolmekymmentä miljoonaa euroa jätevedenpuhdistamoon ja Lohtajan Karhinkankaan siirtoviemäriin ja runkovesijohtoon.

Nyt muutama vuosi menee ilman suuria hankkeita, kunnes Karhinkankaan-Sivakonkankaan pohjavesihanke pääsee käyntiin. Hanketta valmistellaan parhaillaan, alueella on aloitetut koepumppaukset kestävät lokakuun lopulle saakka. Koepumppauksissa pohjavettä nostetaan kuudesta kaivosta saman verran kuin suunniteltu tuotanto on. Vesi johdetaan pois alueelta, näin tutkitaan, millaisia vaikutuksia vedenotolla on.