Finnpulp lisäsi Kuopion havusellutehtaan suunnitelmaan biohiilitehtaan ja korotti kustannusarvion 1,6 miljardiin euroon

Yhtiön mukaan tehtaalle annetut päästörajat ovat niin tiukat, että päästöjen vähentäminen niitä alemmaksi ei ole teknisesti mahdollista.

Kuopio
Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson
Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson. Arkistokuva.Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Biotuotetehdasta Kuopion Sorsasaloon suunnitteleva Finnpulp on lisännyt tehdasalueen suunnitelmaan biohiililaitoksen rakentamisen.

Tehtaan raakapuun tarve on yli 6,5 miljoonaa tonnia vuodessa ja sen mukana tulee paljon kuorta, jonka määrä on kymmenen prosenttia puun määrästä. Kesäkaudella tuotettua kuorta ei pystytä kuitenkaan hyödyntämään energiantuotannossa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuoren jalostaminen biohiileksi antaa mahdollisuuden käyttää kuorta biopolttoaineena ja energiataloudellisesti järkevästi vuodenajoista riippumatta. Tehtaan kaavailtu biohiilen tuotanto olisi noin 100 000 tonnia vuodessa. Biohiilellä korvattaisiin ensisijaisesti kivihiiltä, mutta myös turvetta.

Tehtaan kustannusarviota nostettu

Finnpulp on korottanut tehtaan kustannusarviota 200:lla miljoonalla eurolla. Investoinnin hinnaksi arvioidaan nyt 1,6 miljardia euroa. Yhtiö kertoo kustannusarvion olevan nyt lopullinen, eikä siihen ole enää odotettavissa muutoksia.

Kustannusarvion nousu pohjautuu perussuunnittelun aikana tehtyihin teknisiin selvityksiin sekä yleisten rakennuskustannusten nousuun. Myös kaavailtu biohiilitehdas on mukana uudessa kustannusarviossa.

Kustannuksissa on varauduttu myös niin sanotun tertiääripuhdistuksen toteuttamiseen, jotta tehdas voi noudattaa Vaasan hallinto-oikeuden vahvistamia lupaehtoja.

Päästörajat ovat yhtiön mukaan niin tiukat kuin niistä voi tehdä

Toimitusjohtaja Martti Fredriksonin mukaan tehtaan päästörajoja ei voi enää tiukentaa. Hänen mukaansa vesistöpäästöjen raja-arvot ovat parhaan käytettävissä olevan tekniikan, eli BAT-rajojen alarajalla tai jopa alittavat ne, eikä ole olemassa mitään tehdasmittakaavan teknistä ratkaisua, jolla päästöjä voitaisiin saada tästä alemmas.

Finnpulp kertoo, että sen vesistöpäästöt tuotettua tonnia kohti tulevat jäämään noin 40 prosenttia alemmas nykyaikaisiin suomalaisiin sellutehtaisiin verrattuna.

Vaasan hallinto-oikeuden lupaehtopäätöksestä on tehty valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka odotetaan antavan ratkaisunsa tämän vuoden aikana.