Lahden ammattikorkeakoulun sote-alan opiskelijat ovat huolissaan tärkeän harjoittelupaikkansa säästöpaineista

Opiskelijat pelkäävät, että työharjoittelu vaikeutuu ja työsuhteet pirstaloituvat entisestään, kun Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä pyrkii karsimaan menojaan.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus
Hoitonukke makaa Lahden ammattikorkeakoulun opetusluokassa
LAMKin sote-alan opiskelijat harjoittelevat käytännön töitä esimerkiksi koulun harjoitusnuken avulla, mutta opintoihin kuuluu olennaisena osana myös tuntuman ottaminen työelämään. Petri Niemi/Yle

Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat huolissaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän säästöistä. Opiskelijat pelkäävät, että yt-neuvottelut nakertavat henkilöstön jaksamista. Tämä taas voi johtaa siihen, ettei harjoittelijoita pystytä ottamaan vastaan yhtä paljon kuin ennen tai ohjaamisen laatu voi heikentyä.

LAMKin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhdistyksen kannaotossa todetaan, että he ovat vielä saaneet pääosin hyvää ohjausta kuntayhtymän toimipaikoissa. Yhtymä on heille tärkeä harjoittelun mahdollistaja ja mahdollinen tuleva työnantaja.

– Yt-neuvottelut vaikuttavat negatiivisesti työntekijöiden työhyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen ja aiheuttavat painetta työelämässä. Opiskelijoille tämä näyttäytyy harjoitteluissa ohjaajien jaksamisen kautta, ja työyhteisön negatiiviset toivottomuuden tunteet voivat kanavoitua opiskelijoihin ja huonontaa oppimiskokemuksia, yhdistys viestittää.

Opiskelijat ovat huolissaan myös siitä, että hykyn heille tarjoamat työsuhteet muuttuvat entistä lyhyemmiksi ja rikkonaisemmiksi.

LASOLA ry toivoo kannanotossaan, että yhtymä kuuntelee henkilöstöä eikä kohdista säästöjä kohtuuttomasti työntekijöihin ja lähiesimiehiin.