EK: Teollisuusalan yritysten luottamus talouteen heikkeni, vähittäiskaupan ja rakennusalan luottamus koheni

Palvelualoilla luottamus edelliskuun tasolla.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
Svetsare svetsar bland rör.
Tilauskannat ovat syyskuussa kuitenkin pysyneet ennallaan.Mauri Ratilainen / AOP

Teollisuusyritysten talousluottamus heikkeni hieman syyskuussa, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattoreista.

Teollisuuden saldoluku oli syyskuussa –5, kun edellisen kuun lukema oli –2. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Teollisuuden tilauskannat pysyivät ennallaan syyskuussa. Valmiiden tuotteiden varastot kasvoivat, ja ne ovat yhä tavanomaista täydemmät.

Vähittäiskaupassa ja rakennusalalla yritysten luottamus koheni syyskuussa. Palveluyrityksissä luottamus pysyi edelliskuun tasolla.