Tilastokeskus: Kuluttajat ennakoivat työttömyyden lisääntyvän – luottamus talouteen suorastaan romahtanut

Luottamus omaan talouteen kuitenkin vahvistui elokuun tasoon verrattuna.

Suomen talous
En sedel och några få slantar i händerna.
Kuluttajat arvioivat työttömyyden uhan lisääntyvän myös omalla, Tilastokeskuksen luottamuusindikaattorin mukaan.

Kuluttajien arviot Suomen talouden kehityksestä synkkenivät entisestään syyskuussa, kertoo Tilastokeskus. Lähes puolet kuluttajista uskoo, että Suomen taloustilanne on vuoden päästä heikompi kuin nyt. Vain joka kymmenes uskoo talouden kohentuvan.

Tilastokeskuksen luottamusindikaattorissa kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä saivat syyskuussa saldoluvun –20,7. Luottamus Suomen talouden kehitykseen on suorastaan romahtanut vuoden takaiseen verrattuna. Vielä viime vuoden syyskuussa saldoluku oli 3,0. Tämän vuoden elokuussa lukema kuukautta aiemmin oli –15,7.

Kuluttajat myös ennakoivat yhä selvemmin, että Suomen työttömyystilanne kehittyy huonompaan suuntaan. Työttömyyden kasvua Suomessa ennakoi 38 prosenttia luottamusindikaattorin vastaajista.Kuluttajien mielestä työpaikan menettämisen uhka on myös omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina.

Vastaajista 16 prosenttia arvioi työttömyyden uhan kasvaneen omalla kohdalla. Elokuussa vastaava osuus oli 13 prosenttia.

Toisaalta lähes puolella työssä käyvistä työttömyyden uhkaa ei ole ilmennyt tai ei ilmene lainkaan. Omaa rahatilannetta pidettiin hyvänä. Tuoreet tiedot vahvistavat kehitystä, jossa kuluttajien arviot Suomen taloudesta sukeltavat, mutta usko omaan talouteen pysyy verrattain hyvällä tasolla.

Kuluttajien luottamus oman talouden nykytilaan ja lähiaikojen kehitykseen vahvistui hieman syyskuussa. Luottamus oman talouden kehitykseen sai syyskuussa arvon 8,5, kun edelliskuun lukema oli 6,5.

– Kuluttajien positiivinen arvio oman talouden nykytilasta heijastelee työmarkkinoilla nähtyä hyvää virettä, joka on tuonut työllistyneille ja työllisille lisää ostovoimaa, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tiedotteessa.

Kuoppamäen mukaan työmarkkinat ovat kuitenkin kääntyneet nousun jälkeen vaakalentoon eikä työllisyys näyttäisi lähitulevaisuudessa kohenevan. Elokuussa työllisyysasteen trendiluku oli 72,5 prosenttia. Kuluttajat arvioivat myös oman rahatilanteensa syyskuussa hyväksi.

Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena lainanotolle mutta ei säästämiselle.Kokonaisuudessaan kuluttajien luottamus talouteen pysyi suunnilleen ennallaan. Luottamusindikaattori sai syyskuussa arvon –4,2, kun se kuukautta aiemmin oli –4,5.Indikaattorin keskiarvo viime vuoden alusta lähtien on –0,2. Pidemmän aikavälin keskiarvoa ei ole saatavilla, koska tutkimuksen menetelmät muuttuivat toukokuussa.