Itä-Suomen aluehallintovirasto lopettaa Mikkelin palvelukeskus Valkaman valvonnan: "Toiminta saatettu lainmukaiselle tasolle"

Avi otti Valkaman valvontaan muun muassa liian pienen henkilöstön ja asukkaiden puutteellisen terveydenhuollon vuoksi.

palvelutalot
Läheltä
Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt Mikkelissä sijaitsevan palvelukeskus Valkaman valvonnan. Valkama on Esperi Caren tytäryhtiön Etelä-Savon Mielenterveys Oy:n ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö.

Aikaisempien epäkohtien ja aville tulleen kantelun vuoksi avi teki helmikuussa Valkamaan ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin. Käynnillä kävi ilmi muun muassa, että Valkamassa oli merkittävästi liian vähän henkilöstöä, ja asiakkaiden saamissa terveydenhuollon palveluissa oli merkittäviä puutteita.

Lisäksi avi totesi tarkastuskäynnillä, että palvelukeskuksen asukkaiden itsemääräämisoikeuden rajoitteiden käytössä oli puutteita, yhteiset tilat olivat epäviihtyisiä ja lääkehoitosuunnitelma oli suppea ja puutteellinen.

Avi teki uuden tarkastuskäynnin kesäkuussa, ja aiemmin esiin tulleisiin epäkohtiin oli jo laajalti puututtu. Valkaman henkilöstö oli luvan mukaisella tasolla, ja sairaanhoitajan koulutuksen saaneiden osuutta henkilöstöstä oli lisätty.

Valkaman tilat oli maalattu, ja tekstiilejä ja huonekaluja uusittu, ja yhteisten tilojen käyttö olikin lisääntynyt. Myös lääkehoitosuunnitelma oli päivitetty, ja itsemääräämisoikeuden rajoittamiset oli määritelty asiakirjoihin.

Aluehallintovirasto katsoo nyt, että Valkaman toiminta on saatettu lainmukaiselle tasolle, ja että yksikössä on nyt riittävästi henkilöstöä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.