Torniossa etsitään ratkaisuja lastensuojelun hälyttävään tilanteeseen – puolessa vuodessa yli 300 lastensuojeluilmoitusta

Ilmiön taustalla on muun muassa hankalia huoltoriitoja ja vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmia.

lastensuojeluilmoitukset
Lapsi äiti turvaverkko
Lastensuojelutoimien tarve on kasvanut Torniossa huomattavasti.Paulus Markkula / Yle

Torniossa lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut huomattavasti. Kaupungissa on tehty ensimmäisen puolen vuoden aikana runsaat 300 lastensuojeluilmoitusta, kun vielä viisi vuotta sitten niitä tehtiin lähes saman verran koko vuoden aikana.

Sosiaalijohtaja Juha Fräntin mukaan lastensuojeluilmoitusten määrän kasvun taustalla vaikuttavat monet asiat. On yhä enemmän perheitä, joiden tilanne on hyvin hankala.

– Ilmiöön vaikuttavat huoltoriitojen vaikeutuminen sekä vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat. Lisäksi esimerkiksi vanhemmuuden murentumisella on oma vaikutuksensa.

Poliisin tekemät lastensuojeluilmoitukset ovat kaupungissa lisääntyneet tänä vuonna sata prosenttia.

– Torniossa lisäys johtuu hyvin todennäköisesti huumeratsioista sekä siitä, että käyttöön on otettu toimintamalli, jossa annetaan mieluummin hoitoa kuin syyte.

Lapset nopeasti erityispalvelun piiriin

Viidessä vuodessa lastensuojeluilmoitusten määrä on Torniossa lisääntynyt lähes 70 prosenttia. Juha Fräntin mukaan lastensuojelutapaukset ovat yhä vaikeampia ja vaativat laajaa verkostotyötä.

Fränti sanoo, että asiakkaat tuntuvat "valuvan" hyvin nopeasti lastensuojeluun, joka on kuitenkin erityispalvelua. Viimesijaisesta palvelusta näyttää tulevan helposti ensisijainen.

– Lastensuojelutoimiin ryhdytään sen sijaan, että peruspalveluita vahvistettaisiin ja perheet saisivat avun oikeaan aikaan ja oikealla tavalla mitoitettuna heidän tarpeisiinsa.

Peruspalveluihin tarvitaan lisää käsipareja

Torniossa lastensuojelutyötä kehitetään koko ajan. Fräntin mukaan kaupungissa on syksyn aikana tehty toimenpiteitä, joilla pyritään parempaan vaikuttavuuteen lastensuojelussa.

– Lastensuojelussa on tänä syksynä aloittanut kaksi uutta työntekijää. Lisäksi perhetyöntekijä on palkattu kehittämään perhearviointia ja -kuntoutusta.

Lisäksi lastensuojelutyössä on käynnistynyt Yhtymäpinnassa nuori –hanke, jonka tehtävänä on tukea nimenomaan koulupudokkaita ja auttaa perheitä yhteistyössä koulujen kanssa.