1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Luonnonvarakeskus

Pohjois-Karjalassa suojelualueita

Yli 110 000 hehtaarin suojellusta alasta maakunnassa valtaosa on lakisääteisiä, kolmannes talousmetsien suojelukohteita.

Luonnonvarakeskus

Metsien suojelu Suomessa on yleistynyt, mutta alueelliset erot ovat suuria.

Pohjois-Karjalassa on Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan 113 400 hehtaaria suojeltua alaa.

Tästä lakisääteisiä suojelualueita on reilut 70 000 hehtaaria. Loput 37 000 hehtaaria ovat talousmetsissä sijaitsevia, monimuotoisuuden perusteella valittuja suojelukohteita.

Koko maassa suojelupinta-ala on Luken mukaan kasvanut kolmessa vuodessa hiukan, 12 prosentista 13 prosenttiin.

Metsätalouden täysin kieltävää suojelualuetta on nyt kuusi prosenttia Suomen metsämaan kokonaispinta-alasta, eniten Lapissa.

Pohjois-Karjalassa tiukasti suojeltua on metsämaasta noin kolme prosenttia.

Lue seuraavaksi