Inarissa on hajotettu muinaismuistolain suojaamia kivimerkkejä

Metsähallitus on tehnyt ilkityöstä tutkintapyynnön poliisille. Merkkejä on hajotettu kahden kilometrin matkalta.

muinaisjäännökset
Hajotettu kivimerkki
Yksi hajotetuista Ruijanpolun kivimerkeistäMetsähallitus / Siiri Tolonen

InariInarissa on tehty ilkivaltaa vanhoille reittimerkeille Ruijanpolulla. Historiallisesti merkittävä Ruijanpolku kulkee Perämereltä Jäämerelle, ja kivistä pinotut merkit ovat yli 400 vuotta vanhoja.

Metsähallituksen mukaan 16 kivilatomusta on hajotettu hiljattain kahden kilometrin matkalta. Lisäksi on hajotettu yksi viittamerkki.

Latomusten raskaatkin kivet on vieritetty pois paikoiltaan ja levitetty ympäristöön. Metsähallituksen mukaan kyse ei voi olla vahingosta.

Hajotettu kivimerkki
Hajotettu Ruijanpolun kivimerkkiMetsähallitus / Siiri Tolonen

Ruijanpolun merkinnät ovat muinaismuistolain suojaamia muinaisjäännöksiä, ja Ruijanpolku on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde.

Metsähallitus on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Se pyytää ilmoittamaan mahdollisista silminnäkijähavainnoista poliisille.

Ruijanpolun kivimerkki
Ehjä Ruijanpolun kivimerkki Sompion luonnonpuistossaMetsähallitus / Siiri Tolonen

Varhaisin kirjallinen merkintä Ruijanpolusta on vuodelta 1598. Reitti on kunnostettu viimeisen kerran 1800-luvun lopussa. Selkeimmin reitti on näkyvissä Sodankylän Sompiojärveltä pohjoiseen Inarin Laanilaan saakka. Siellä reitti on merkitty päällekkäin asetetuilla kivillä ja mäntyihin veistetyillä pilkkamerkeillä. Merkkien tekoaika ei ole tiedossa.