Apulaisoikeusasiamies antoi sairaanhoitopiirille huomautuksen: Rokotuksesta kieltäytyneelle ei voi antaa varoitusta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri peruu kantelijan ja muidenkin työntekijöiden saamat kirjalliset varoitukset.

rokotteet
Rokoteneula hoitajan kädessä.
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vaadittiin aiemmin kaikilta hoitohenkilöstöön kuuluvilta influessarokotus, mutta käytäntö muutettiin viime syksynä. Nyt rokote on vapaaehtoinen eikä siitä kieltäytymisestä anneta varoituksia tai muita sanktioita.Matti Myller / Yle

Apulaisoikeusasiamies on antanut huomautuksen (siirryt toiseen palveluun) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille rokotusasiassa.

Apulaisoikeusasimiehen huomautuksen sai terveydenhuollon työnantaja, joka antoi kirjallisen varoituksen rokotuksesta kieltäytyneelle psykologille. Kantelun asiasta tehnyt psykologi työskenteli Kuopion psykiatrian keskuksessa.

Työntekijän varoitusta oli perusteltu sillä, ettei hän ollut ottanut tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa työnantajan kehotuksesta huolimatta. Hänellä ei myöskään ollut terveydellistä syytä kieltäytymiseen. Varoituksessa oli ilmoitettu, että samanlainen käytös jatkossa johtaisi palvelussuhteen päättämiseen.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin toteaa, että tartuntatautilaissa rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Työntekijällä on näin oikeus päättää näiden rokotusten ottamisesta. Toisaalta työnantajalla on velvollisuus huolehtia, että työntekijöillä on olosuhteiden vaatima rokotussuoja.

Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, käytetään työntekijöitä, joilla on säännöksessä tarkoitettu rokotussuoja ja vain erityisestä syystä henkilöitä, joilla on puutteellinen rokotussuoja.

Sairaanhoitopiiri muutti jo rokotuskäytäntöään

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan varoituksen voi antaa vain, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö velvollisuuksiaan.

– Rokotuksesta kieltäytyminen ei merkitse virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen laiminlyöntiä tai velvollisuuksien rikkomista. Rokottamattomuus sinällään ei voi olla varoituksen antamisen peruste, apulaisoikeusasiamiehen tiedotteessa sanotaan.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on ilmoittanut oikeusasiamiehelle, että se peruu kantelijan ja muidenkin työntekijöiden saamat kirjalliset varoitukset influenssarokotusten ottamisen laiminlyönnistä.

Sairaanhoitopiiri on myös kertonut, että se on jo muuttanut rokotuskäytäntöään. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vaadittiin aiemmin kaikilta hoitohenkilöstöön kuuluvilta influessarokotus. Rokotuksesta ilman lääketieteellistä syytä kieltäytynyt sai varoituksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö totesi antamassaan lausunnossa muun muassa, että kokonaisuutena arvioiden psykiatrinen yksikkö ei ole tila, jossa pääsääntöisesti hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille kaikkein alttiimpia ihmisiä.

Lue myös: Sairaala antoi kirjallisia varoituksia työntekijöille, jotka eivät ottaneet influenssarokotetta – rokotepykälän tiukka tulkinta yllätti ministeriönkin