1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Suomen saamelaiskäräjät

Uusi Saamelaiskäräjät: yhdeksän nykyistä jäsentä jatkaa, neljä vanhaa jäsentä palaa ja kahdeksan ensikertalaista aloittaa

Saamelaiskäräjien uuden kokoonpanon keski-ikä on 49 vuotta ja lähes puolet jäsenistä on mukana poronhoidossa.

Saamelaiskäräjät 2020–2023. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Suomen Saamelaiskäräjien uuteen kokoonpanoon vuosille 2020–2023 kuuluvat yhdeksän nykyistä jäsentä ja kahdeksan aivan ensikertalaista. Lisäksi Saamelaiskäräjille palaa neljä edustajaa, jotka ovat jo aikaisemmin toimineet Saamelaiskäräjien jäseninä. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta julkaisi vaalien vielä epävirallisen tuloksen tiistaiaamuna.

Inarin kuntakiintiöllä Saamelaiskäräjille valittiin suurimmalla äänimäärällä kalastaja ja eläkeläinen Kari Kyrö (220 ääntä, nykyinen jäsen), sosionomi ja päihdetyöntekijä Anu Avaskari (183 ääntä, nykyinen jäsen) sekä poromies Veikko Feodoroff (134 ääntä, nykyinen jäsen). Inarin kunnasta varajäseneksi valittiin arvonnalla aineenopettaja ja metsätalousinsinööri Teija Linnanmäki (61 ääntä, uusi).

Inarin kuntakiintiön pohjalta valitut saamelaiskäräjäjäsenet 2020-2023. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Enontekiön kuntakiintiöllä Saamelaiskäräjille valittiin suurimmalla äänimäärällä poromies Tuomas Aslak Juuso (127 ääntä, nykyinen jäsen), opettaja Ulla-Maarit Magga (98 ääntä, nykyinen jäsen) sekä dosentti ja yliopistotutkija Pigga Keskitalo (88 ääntä, nykyinen jäsen). Enontekiön varajäseneksi valittiin artisti ja yliopisto-opiskelija Niko-Mihkal Valkeapää (57 ääntä, uusi).

Enontekiön kuntakiintiön pohjalta valitut saamelaiskäräjäjäsenet 2020-2023. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Utsjoen kuntakiintiöllä Saamelaiskäräjille valittiin jäseneksi suurimmalla äänimäärällä juristi Anne Nuorgam (167 ääntä, nykyinen jäsen), sosiaalipoliittinen asiantuntija Anni Koivisto (160 ääntä, uusi jäsen) sekä poromies Asko Länsman (145 ääntä, palaa jäseneksi, nykyinen varajäsen). Utsjoen varajäseneksi valittiin opettaja Sammol Antti Lukkari (46 ääntä, uusi)

Utsjoen kuntakiintiön pohjalta valitut saamelaiskäräjäjäsenet 2020-2023. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Sodankylän kuntakiintiöllä Saamelaiskäräjille valittiin jäseneksi suurimmalla äänimäärällä lihanleikkaaja Juha Alakorva (80 ääntä, uusi jäsen), lääkäri Karen-Anni Hetta (78 ääntä, uusi jäsen) ja arvonnalla eläkeläinen, herastuomari Jouni Äärelä (34 ääntä, uusi jäsen). Sodankylän varajäseneksi valittiin taiteilija Matti Aikio (34 ääntä, uusi).

Sodankylän kuntakiintiön pohjalta valitut saamelaiskäräjäjäsenet 2020-2023. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Kuntakiintiöiden jälkeen äänimäärien pohjalta Saamelaiskäräjille valittiin jäseniksi yrittäjä ja opiskelija Inka Kangasniemi (115 ääntä, uusi jäsen) Inarista, kauppatieteiden maisteri, MSc Pirita Näkkäläjärvi (106 ääntä, palaava jäsen) Inarista, poromies ja lehtori Magreta Sara (88 ääntä, nykyinen jäsen) Inarista, poromies Leo Aikio (85 ääntä, uusi jäsen) Inarista, rajamies Aslak Pekkala (74 ääntä, uusi jäsen) Inarista, taiteen maisteri Tanja Sanila (72 ääntä, nykyinen jäsen) Inarista, poromies ja opettaja Tauno Ljetoff (70 ääntä, uusi jäsen) Inarista, yrittäjä ja eläkeläinen Veikko Porsanger (67 ääntä, palaava jäsen) Utsjoelta sekä filosofian tohtori Irja Seurujärvi-Kari (63 ääntä, palaava jäsen) Helsingistä.

Äänimäärän mukaan valitut saamelaiskäräjäjäsenet 2020-2023. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Suuri osa jäsenistä on pohjoissaamenkielisiä ja mukana poronhoidossa

Tulevilla Saamelaiskäräjillä on selkeästi eniten pohjoissaamenkielisiä jäseniä. Kokoonpanon 21 varsinaisesta jäsenestä 11 jäsentä ilmoittivat Yle Saamen vaalikoneessa äidinkielekseen pohjoissaamen, kymmenen jäsentä suomen kielen ja yksi koltansaamen. Yksi jäsen ilmoitti äidinkielekseen sekä suomen- että pohjoissaamen.

Uusien Saamelaiskäräjien jäsenistä kahdeksan on ilmoittanut työskentelevänsä poronhoidossa, kuusi erilaisissa opettajan tehtävissä, neljä jäsentä opiskelee ja kolme jäsentä on eläkkeellä. Valituissa jäsenissä on myös muun muassa muutama taiteilija ja yrittäjä.

Lähes puolet valituista edustaa Inaria

Äänimäärän mukaan valituista jäsenistä suurin osa on Inarin ehdokkaita. Sen vuoksi Saamelaiskäräjien uudesta kokoonpanosta lähes puolet on Inarin edustajia, 10 jäsentä. Utsjoelta Saamelaiskäräjille valittiin neljä jäsentä, Sodankylästä ja Enontekiöltä kolme jäsentä ja saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelta vain yksi jäsen.

Saamelaiskäräjien uuden kokoonpanon sukupuolijako on hyvin tasavertainen: 11 varsinaista jäsentä ovat naisia ja 10 miehiä.

Uusien Saamelaiskäräjien keski-ikä on 49 vuotta. Nuorin jäsen on 26-vuotias Karen-Anni Hetta Sodankylästä ja vanhin 76-vuotias Kari Kyrö Inarista.

Äänestysprosentti 48,58 – yli 10 prosenttia annetuista äänistä jätettiin huomiotta

Suomen saamelaiskäräjävaaleissa annettiin tällä kertaa yhteensä 2853 ääntä. Äänestysoikeus on 5873 ihmisellä.

Vaalien epävirallinen äänestysprosentti on tällä hetkellä 48,58. Viime vaaleissa vuonna 2015 äänestysprosentti oli suurempi, 51,63 prosenttia, ja myös edellisissä vaaleissa vuonna 2011 hieman korkeampi, 49,6 prosenttia.

Vaalilautakunta ei voinut ottaa huomioon 290 ääntä, sillä osasta äänestysasiakirjoista puuttui äänen lisäksi lähetettävä lähetekirje. Saamelaiskäräjävaalit toimitettiin postiäänestyksellä.

Saamelaiskäräjävaalien tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan myös Yle Saamen vaalitulospalvelussa.

Tarkennettu 2.10. kello 11:45, että kielistä puhuttaessa on kyse jäsenen ilmoittamasta äidinkielestä.