1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ympäristövaikutusten arviointi (vaikutusten arviointi)

Kemin biotuotetehtaan YVA huolettaa – paikalliset ympäristövaikutukset näkyisivät eniten merijäässä ja liikenteessä: "Meri on meille yhtä tärkeä kuin Levi kittiläläisille"

Jäästä, liikenteestä, melusta ja työpaikoista tuli paljon kysymyksiä, mutta laajempiakaan ympäristökysymyksiä ei unohdettu.

ympäristövaikutusten arviointi (vaikutusten arviointi)
Metsä Groupin Kemin tehdas.
Liikenne Pajusaaren tehtaan ympäristössä muuttuu tuntuvasti uuden tehtaan vuoksi.Antti Ullakko / Yle

Kemin kulttuurikeskuksen iso auditorio täyttyi yli puolilleen, kun noin 120 kiinnostunutta tuli saamaan tietoa Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Odotetusti kysymyksiä tuli eniten paikallisista muutoksista, mutta esille tuotiin myös huoli laajemmista ympäristövaikutuksista sekä työpaikoista.

Kemiläinen Tapio Siirilä peräsi Metsä Fibren väeltä selvennystä uuden tehtaan työllisyysvaikutukseen nimenomaan Kemissä.

– Työpaikkojen määrää on hehkutettu, mutta eihän se tehtaan työntekijämäärä kasva yhtään. Työt menevät enimmäkseen muualle, puunkorjuuseen ja -kuljetuksiin, Siirilä totesi.

Projektijohtaja Jari-Pekka Johansson myönsi, että uusia tehdastyöpaikkoja ei uudesta tehtaasta ole tulossa, mutta huomautti samaan hengenvetoon, että näin kuitenkin turvataan nykyinen työpaikkojen määrä.

Mistä tulee työvoima rakentamiseen?

Kuulijat olivat huolissaan myös rakentamisen aikaisista työpaikoista ja siitä, riittääkö pohjoisessa koulutettua työvoimaa.

Metsä Group on arvioinut rakentamisen työllisyysvaikutukseksi noin 10 000 henkilötyövuotta. Hankkeen kotimaisuusasteen on Äänekosken vastaavanlaisen tehtaan kokemusten pohjalta ennakoitu olevan noin 70 prosenttia.

Projektijohtaja Jari-Pekka Johansson kertoi, että Opetushallituksen kanssa on neuvoteltu koulutusmahdollisuuksista, mutta niissä on keskitytty lähinnä metsäkonekuljettajien tarpeeseen, ei rakentamisammattilaisiin.

Yleisö arvelikin, että paikallista ja kotimaista työvoimaa ei löydy ja iso osa rakentamistöistä menee ulkomaalaiselle työvoimalle.

Jäällä liikkuminen halutaan varmistaa

Paikallisesti tuntuvimpia muutoksia ympäristöön on odotettavissa liikenteeseen, liikenteen aiheuttamaan meluun ja tehtaan edustan jääoloihin.

Sekä Kemin edustan saarissa että Keminmaan Jokisuulla asuvat kertoivat helpottuneensa kuultuaan, että yhtiö on ympäristölupahakemuksessaan esittänyt jäähdytysvesien purkupaikaksi tehtaan länsipuolta, Kuivanuoroa. Sekä saarissa että jokisuulla on pelätty jäähdytysvesien vievän talviset kulkumahdollisuudet jäällä, jos purkupaikka valitaan toisin.

Jos jäähdytysvesien purkupaikaksi tulee yhtiön suunnitelman mukaisesti Kuivanuoro, vaikutus jääoloihin jää ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan vähäisemmäksi kuin muissa vaihtoehdoissa. Kemin tehtaan edustalla jää sulaisi 1–2 viikkoa nykyistä aiemmin.

Metsä Groupin tiedotustilaisuus Kemissä, kulttuurikeskuksessa auditoriossa.
Toistasataa asiasta kiinnostunutta saapui tiistai-iltana kuulemaan lisätietoja biotuotetehtaan YVA-selostuksesta Kemin kulttuurikeskuksen auditorioon.Juuso Stoor / Yle

Kemin lähisaarien Selkäsaaren ja Täikön yhdistykset jättivät ELY-keskukselle kannanottonsa siitä, että jäähdytysvesien purkamisen tulee mahdollisimman vähän häiritä asumista ja mökkeilyä, jäällä liikkumista ja matkailutoimintaa.

Matti Tuovinen huomautti, että Kemin edustan merialue niin sulana kuin jäisenäkin on alueen ihmisille merkittävä.

– Meri ja merellä kulkeminen on meille yhtä tärkeää kuin kittiläläisille Levi, se on hyvin monelle ihmiselle tärkeä.

Pirjo Kauppila ja Hilkka Lipponen toivat esille huolensa muun muassa tehtaan ja metsänkäytön vaikutuksista ilmastoon, luontoon ja luonnonvaroihin. Lipponen ei pidä mahdollisena, että kaikille uusille isoille tehtaille voisi kestävällä tavalla riittää puuta. Lipposta epäilyttää myös osa esimerkiksi jätevesipäästöjen laskelmista.

Liikenne kasvaisi ja reitit muuttuisivat

Riitta Heinonen asuu Karihaaran Vainion kaupunginosassa, josta on näköetäisyys tehtaalle. Myös puurekat kulkevat vierestä, aivan tontin tuntumassa – ja vielä useampi kulkee, jos uusi tehdas Pajusaareen nousee. Eniten Heinosta kiinnostavatkin juuri liikenteen järjestelyt, jotka suoraan näkyvät, kuuluvat ja tuntuvat omassa elämässä.

– Hyvää yleistietoa täällä sai, mutta liikennevaihtoehdoista kaipaan vielä lisätietoa. Mietityttää esimerkiksi liikenteen turvallisuus, esteettömyys, melu. Paljon on alueelle tulossa muutoksia.

Tehtaan rekkakuljetusten reitti on jo tällä hetkellä Sahansaarenkatu ja se olisi ajoreitti myös jatkossa. Koska uusi tehdas kasvattaisi kuljetusmääriä huomattavasti, tiejärjestelyihin tarvitaan kuitenkin muutoksia.

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaas YVA-tilaisuus Kemissä 1.10.2019
Kemin biotuotehtaalta kantautuvaa meluhaittaa voidaan torjua meluvalleilla. Ympäristövaikutusten arvioinnista ja ympäristölupahakemuksesta vastaava Kaisu Annala esitteli uudesta tehdasalueesta tehtyä luonnosta. Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Myös junien reitti voi muuttua. Nyt junat liikennöivät rataosuudella, jossa on useita tasoristeyksiä. Yhtenä vaihtoehtona on rakentaa uusi raideyhteys Sahansaarenkadun viereen. Tällöin voitaisiin luopua nykyisestä radasta, minkä arvioidaan parantavan liikenneturvallisuutta.

Liikennejärjestelyihin liittyvä kaavamuutostyö on Kemin kaupungin vastuulla. Eri vaihtoehdot ovat parhaillaan nähtävillä ja niitä esitellään Kemissä 14. lokakuuta pidettävässä yleisötilaisuudessa. Kaavamuutoksen lausuntoaikaa on 22. lokakuuta asti.

YVA-lausunnoille aikaa runsas kuukausi

Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kirjalliset lausunnot on annettava viimeistään 5. marraskuuta. Lapin ELY-keskus antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä tammikuun alussa.

ELY-keskus tarkastelee YVA-selostusta yhteysviranomaisena, ottaa huomioon selostuksesta annetut mielipiteet sekä tarkistaa arviontiselostuksen riittävyyden ja laadun. Tämän pohjalta se laatii perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Kemiin suunniteltu Polar King -biotuotetehdas maksaisi 1,5 miljardia euroa. Se olisi jopa suurempi kuin Metsä Groupin Äänekosken laitos, joka käynnistyi kesällä 2017. Polar King tuottaisi 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä muita biotuotteita.

Lisää aiheesta:

Kemin biotuotetehdas sulattaa kevätjäätä ja saattaa muuttaa ulkoilureittejä tehtaan lähellä – uusi ratayhteys poistaisi tasoristeyksiä ja liikenne voisi kulkea "kuilussa"

Metsä Group: Kemin biotuotetehdas tulee ennemmin tai myöhemmin

Metsä Group: Uudet EU:n hakkuulaskelmat eivät vaikuta Kemin biotuotetehtaan suunnitteluun

Metsä Groupin pääkonttorilla osoitettiin mieltä Kemin biotuotetehdasta vastaan – ilmastoaktivistit liimasivat itsensä kiinni toisiinsa ja maahan

Nyt se ratkesi – Metsä Group rakentaa Kemiin 1,5 miljardin euron biotuotetehtaan

Lue seuraavaksi