Pohjois-Karjalan järvet ja joet hyvässä kunnossa

Järvialasta 92 prosenttia ja jokien pituudesta 78 prosenttia on vähintään hyvässä ekologisessa tilassa.

Lieksa
Pyhäselkä kauniina kesäpäivänä.
Pyhäselkä liplattaa kauniina kesäpäivänä sinisenä.Jouki Väinämö / Yle

Pohjois-Karjalan järvet ja joet ovat pääosin hyvässä tai jopa erinomaisessa kunnossa.

Ely-keskuksen elokuussa tekemä selvitys kertoo, että maakunnassa pintavesien tilanne on valtakunnallista keskivertoa parempi. Tarkastellusta järvialasta 92 prosenttia ja jokien pituudesta 78 prosenttia on vähintään hyvässä ekologisessa tilassa.

Edellisen, vuonna 2013 valmistuneen arvion jälkeen tilanne on parantunut useassa vesistössä, muun muassa Ätäskössä, Sukkulajoessa ja Taipaleenjoessa.

Ekologinen tila on edelleen hyvää huonompi esimerkiksi Heposelässä, Viinijärven länsiosassa, Onkamojärvissä, Koitajoessa ja Iiksenjoessa. Kiteenjärvessä tila on heikentynyt tyydyttäväksi.

Pielisjoen sekä Jänisjoen ja Lieksanjoen alajuoksun ekologista tilaa heikentää voimalaitosrakentaminen. Niiden luokittelu tarkistetaan myöhemmin syksyllä.