Rovaniemen kaupunki valmistautuu rakentamaan uuden sillan Nelostien yli

Yli kahden miljoonan euron investointi odottaa vielä raha- ja kaavapäätöstä, mutta ensimmäiset merkit ovat jo näkyvillä.

Rovaniemi
Maarakennustöitä on käynnissä Korundin vieressä.
Tänä kesänä Rovaniemellä tehtyjen tietöiden ohessa valmistui myös väylä Ruokasenkadun tulevalta sillalta Lapinkävijäntielle. Ruokasenkadun jatke rakennetaan kuvassa lähempänä olevan kaivinkoneen kohdalle poikittain. Taustalla näkyy taidetalo Korundi.Marjukka Talvitie / Yle

RovaniemiRovaniemen kaupunki on valmistautunut rakentamaan uuden sillan Nelostien yli. Tämän kesän katuremonttien yhteydessä Korundin viereen on tehty sillalle jo "laskeutumispaikka".

Toistaiseksi sillan rakentaminen – tai itse asiassa koko suunnitelma Rovaniemen ydinkeskustan katujärjestelyjen kehittämiseksi – odottaa vielä kaupunginvaltuuston päätöstä rahoituksesta.

Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta esittää, että työt alkaisivat ensi vuonna. Myös kaupunginjohtaja Esko Lotvonen sanoo, että Nelostien ylittävän sillan rakentaminen on mukana hänen ehdotuksessaan ensi vuoden talousarvioksi, mutta vasta kaupunginvaltuuston päätös ratkaisee asian.

Lisäksi silta pitää lisätä asemakaavaan. Toistaiseksi voimassa olevassa osayleiskaavassa ei ole mitään merkintää moottoroitujen ajoneuvojen ja kevyen liikenteen sillalle; kaavassa näkyy vain olemassa oleva kevyen liikenteen silta.

Kun rahoitus heltiää ja kaavaan saadaan tarvittavat muutokset, pääsee kaupunki valmistelemaan rakennusurakoita. Tarkoitus on päästä varsinaisiin rakennustöihin ensi vuonna hyvän sään aikaan.

Arvio kustannuksista

Ruokasenkatu

Muut ¹

Yhteensä

Katu ja ajorata

420 000 €

1 519 000 €

1 939 000 €

Sillat

2 200 000 €

2 200 000 €

Muut ²

585 000 €

1 018 000 €

1 603 000 €

Yhteensä

3 205 000 €

2 537 000 €

5 742 000 € ³

¹ Koskikatu, Lapinkävijäntie, Poromiehentie ja Valtakatu sekä pysäköintialueet; ² Kevyen liikenteen tiet, liikennevalo-ohjaus, odotustilat, pysäköinti ja viheralueet; ³ Arvio perustuu oletukseen, että katurakenteet uusitaan kokonaan

Lähde: Rovaniemen kaupunki

Nelostien yli kulkeva kevyen liikenteen silta Rovaniemen keskustassa
Näkymä Nelostien yli kulkevan kevyen liikenteen sillalta Lapinkävijäntien suuntaan. Suunniteltu uusi silta tulee ilmeisesti kuvan sillan ja vanhan asemarakennuksen vasemmalle puolelle.Marjukka Talvitie / Yle

Ruokasenkatu muuttuu sillan myötä erityisesti joukkoliikennettä palvelevaksi tieyhteydeksi. Tavoitteena on saada kaikki Rovaniemeltä lähtevä ja Rovaniemelle saapuva linja-autoliikenne ajamaan Ruokasenkadun kautta, mukaan lukien pitkän matkan bussit.

Monia Rovaniemen ydinkeskustan katuja kehitetään jatkossa ensi sijassa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ehdoilla. Myös huolto- ja jakeluliikenteen näkökulmat aiotaan ottaa huomioon jopa nykyistä paremmin.

Henkilöautoliikennettä ei ole kuitenkaan tarkoitus rajoittaa nykyistä enempää.

Asukasyhdistys: Uusi silta on turha ja vahingollinen

Ruokasenkadun siltaa vastustaa iso joukko rovaniemeläisiä. Esimerkiksi Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Kristiina Tikkala sanoo, että asukasyhdistys vastusti siltahanketta jo osayleiskaavaesityksen tultua julki vuonna 2011.

Tikkalan mukaan siltahankkeen tarkkoja yksityiskohtia ei pysty vielä kommentoimaan, koska kaupungin kaavatorilla ei ole mitään tietoa kaavamuutoksen valmistelusta.

Tikkala suree sitä, että Rovaniemeltä uhkaa kadota taas pala historiaa, kun raskas liikenne alkaa rullata tyhjillään seisovan suojelukiinteistön vieressä.

– Meillä on yhden käden sormilla laskettavissa ne rakennukset, jotka selvisivät sodasta, ja vanha asemarakennus on yksi niistä.

"Uudet tiet lisäävät liikennettä"

Tikkalan mukaan uusi silta on tarpeeton ja se aiheuttaa monenlaista haittaa: Lapin kamariorkesterin väki ei pysty harjoittelemaan tietyömelun vuoksi, kaupunkia elävöittäviä puita häviää asemarakennuksen viereltä, ja liikenne vain lisääntyy päästöineen.

– Tässä on vanhanaikainen ajattelutapa, että rakennetaan lisää autoteitä. Ei se ole ekologista. Kaikkien tutkimusten mukaan uudet tiet lisäävät autoliikennettä.

Asemarakennus sopisi tilantarpeesta kärsivän kulttuuriväen kokoontumispaikaksi, Tikkala sanoo, kuten se oli aikanaan matkustavien ihmisten kohtaamispaikka.

– Vanhan rakennuksen kunnioittaminen vaatii myös sopivaa ympäristöä. Aseman ympärille voisi rakentaa kunnon asemapuiston, ja nykyisen juna-aseman lähettyvillä esillä olevan veturin voisi tuoda vanhan aseman viereen.

Kaupunki: Silta on osa suurempaa suunnitelmaa

Rovaniemen kaupungin suunnittelupäällikkö Aku Raappana katsoo, että sillan rakentamisen vastustuksessa kiinnitetään huomiota vain yhteen yksityiskohtaan laajassa kokonaisuudessa, joka on hyväksytty jo aiemmin.

Ruokasenkadun silta on osa isoa suunnitelmaa Rovaniemen ydinkeskustan katujärjestelyjen kehittämiseksi seuraavan vuosikymmenen aikana. Siksi Raappanan mukaan ei ole mielekästä puhua sillasta erillisenä asiana.

Sillan rakentamisen peruuntuminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että koko suunnitelma pitäisi uusia. Toistaiseksi näyttää siltä, että siltaa ryhdytään rakentamaan ensi vuonna – vastustuksesta huolimatta.

Lue lisää

Rovaniemi suunnittelee uutta siltaa Nelostien yli (2017)