Tuore tutkimus: Suuri osa hoitajista ei noudata ikääntyneiden lääkehoidon ohjeita, mikä voi pahimmillaan johtaa potilaiden kuolemaan

Vanhemmat hoitajat noudattivat lääkehoidon suosituksia huolellisemmin kuin nuoret.

vanhustenhoito
vanhusten lääkehoito
Lääkehoitoon suhtautumiseen saadaan malli jo opintojen aikana. Ensimmäisen vuoden opiskelijat Minna Snellman-Platán ja Emilia Niemelä harjoittelevat nenä-mahaletkun laittoa.Marko Väänänen / Yle

Ikääntyneiden lääkehoidossa on merkittäviä turvallisuusriskejä, selviää Oulussa tehdystä väitöstutkimuksesta.

Hoitohenkilökunnalle suunnatussa kyselyssä melkein puolet hoitajista arvioi poikkeavansa toisinaan lääkehoidon suosituksista.

Puutteita esiintyi kaikissa lääkehoidon vaiheissa: lääkkeiden antamisessa, hoidon kirjauksessa, rutiininomaisissa tarkastuksissa sekä vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa.

Kyselyyn vastasi lähes 500 kunnallisessa ikääntyneiden pitkäaikaishoidon yksikössä työskentelevää hoitajaa. Suositusten laiminlyömisestä huolimatta suurin osa hoitajista arvioi toteuttavansa lääkehoitoa turvallisesti.

Toistaiseksi ei ole tutkittu, miten hyvin lääkehoidon suosituksia noudatetaan koko Suomessa.

Lääkemurska voi johtaa kuolemaan

Potilaiden turvallisuutta vaarantavat erityisesti kapseleiden avaaminen ja lääkkeiden murskaaminen, mihin kaikki valmisteet eivät sovellu.

Hienontamisella pyritään yleensä helpottamaan nielemisvaikeuksista kärsivän potilaan lääkkeen ottamista, mutta jotkut tabletit menettävät murskattuina tehonsa tai ärsyttävät vatsaa. Erityisen vaarallista on niin kutsutun depot-valmisteen murskaaminen, sillä se voi johtaa jopa potilaan kuolemaan.

Depot-valmisteessa on usein vuorokauden lääkeannos samassa tabletissa, ja se on tarkoitettu hajoavaksi pikkuhiljaa. Murskana se imeytyy elimistöön kerralla, mikä voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.

Aikaisemmissa selvityksissä on käynyt ilmi, että hoitajat myös antavat joskus epähuomiossa samaa vaikuttavaa ainetta yhtä aikaa eri lääkemuodossa.

– On saatettu murskata opioidipohjainen depotvalmiste ja laitettu lisäksi opioidilaastari. Nämä yhdessä voivat johtaa hengityslamaan ja potilaan menehtymiseen, väitöskirjan tehnyt tutkija Markus Karttunen toteaa.

Nielemisongelmaisia varten on jo olemassa nestemäisiä valmisteita sekä laastarivalmisteita, joten kiellettyjen lääkkeiden murskaamiselle ei ole perusteita.

– Jos hoitajat toimivat aina vastoin ohjeita ja suosituksia, ei myöskään lääketeollisuus aktivoidu kehittämään uusia valmisteita, Karttunen pohtii.

Riskien vakavuutta ei ymmärretä

Suosituksista poikkeamisesta huolimatta suurin osa tutkimukseen osallistuneista hoitajista arvioi toteuttavansa lääkehoitoa turvallisesti. Tämä voi kieliä siitä, ettei osa hoitajista pidä ohjeiden laiminlyömistä vakavana asiana.

Hoitotyön lehtorinakin työskentelevän Markus Karttusen mukaan opiskelijoilta tulee usein kuin apteekin hyllyltä lista siitä, mitä lääkkeitä ei saa murskata. Käytännön elämässä kielloista kuitenkin joustetaan esimerkiksi sillä perusteella, ettei ole aikaa tehdä toisin.

Pitkään alalla ollut oululainen sairaanhoitaja Heidi Kuparinen ei tunnista tilannetta, jossa lääkkeen antamisella olisi niin kiire, ettei anniskelumuotoa ehdittäisi muuttaa.

Pitkäaikaishoidon yksikössä nielemisvaikeudet alkavat harvoin äkillisesti, ja uuden valmisteen määräävä lääkäri on vain puhelun päässä. Myös apteekissa reagoidaan nopeasti.

vanhusten lääkehoito
Heidi Kuparisen mukaan hänen työyhteisössään huolehditaan tarkasti oikeanlaisesta lääkehoidosta. Asukkaille jaetaan kerran viikossa dosetit, jotka yksi hoitaja jakaa ja toinen tarkistaa. Marko Väänänen / Yle

Kuparinen ei ole havainnut muutenkaan lääkehoidon ohjeiden laiminlyömistä omalla työpaikallaan.

– Tuntuu, että tuo on paluuta 90-luvulle, jolloin itse valmistuin. Silloinhan tällainen oli aika yleistä, mutta nykypäivänä ei pitäisi olla.

Hoidon vaikutuksia ei seurata riittävästi

Suuria puutteita on väitöstutkimuksen perusteella myös lääkehoidon kirjaamisessa sekä vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa.

Esimerkiksi tarvittaessa annettavista lääkkeistä, kuten kipu-, pahoinvointi- ja unilääkkeistä tulisi aina löytyä kirjaus sekä syy, miksi lääke on annettu ja mikä sen vaikutus on ollut.

Näiden tietojen avulla lääkäri ja muu hoitohenkilökunta osaavat tehdä jatkossa lääkehoidossa oikeita ratkaisuja.

– Jos jotain äkillistä tapahtuu, eikä mitään ole kirjattu aikaisemmin, on hätätilanteessa hankalampi toimia, Karttunen toteaa.

Annettujen lääkkeiden vaikutuksia olisi myös tärkeää seurata ja arvioida yhdessä potilaan tai tämän omaisten kanssa. Tämä kuitenkin toteutuu hoitajien arvioiden mukaan lääkehoidon vaiheista lähes huonoiten.

Lääkkeiden vaikutusten arviointi on Karttusen mukaan ikääntyneiden lääkehoidossa erityisen haastavaa.

Ikääntyneen kehossa lääkkeet imeytyvät ja poistuvat eri tavalla kuin nuorella ihmisellä, jolloin lääkkeiden vaikutuksia on ennalta vaikeaa tietää.

Pitkäaikaishoidon yksikössä asiakkaat ovat myös usein monisairaita, ja heillä voi olla samanaikaisesti kymmeniä eri lääkityksiä. Hoitajien voi tällöin olla vaikeaa tunnistaa, mistä mitkäkin muutokset johtuvat.

Vanhemmat hoitajat noudattivat suosituksia tarkemmin

Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että vanhemmat hoitajat noudattivat lääkehoidon suosituksia huolellisemmin kuin nuoret. Kuitenkaan työkokemuksella ei ollut merkittävää vaikutusta asiaan.

Syytä tälle ei vielä tiedetä, mutta Markus Karttunen arvelee, että elämänkokemus sinänsä voisi aiheuttaa sen, että asioihin suhtaudutaan vakavammin ja lääkehoidossa ollaan tarkempia.

Sairaanhoitaja Heidi Kuparisen kokemuksen mukaan alalle päätyy pääsääntöisesti ihmisiä, jotka arvostavat ikääntyneitä ja hoitotyötä.

– En ole huomannut, että ikä vaikuttaisi millään tavalla asenteeseen. Nuoret ovat yhtä hyviä hoitajia kuin vähän vanhemmatkin.

Myös Karttunen uskoo, että hoitajat pyrkivät kohtelemaan ikääntyneitä hyvin, mutta tiedon puute ja toimintakulttuuri työpaikalla voivat ohjata huonoihin ratkaisuihin.

Esimerkiksi sairaanhoitajan koulutuksessa kolmannes opinnoista suoritetaan kentällä sairaanhoitajien ohjauksessa, oikeissa potilaskontakteissa.

– Myös siellä opiskelija oppii toimintatavat, myös valitettavasti ne väärät, Karttunen sanoo.

Keskustele aiheesta kello 22:een saakka!