Ammattikoulussa herättiin yleistyvään verkkovilppiin: räikeimmillään kokonaisten opintojen teettämistä ulkopuolisilla

Lähiopetusta on vähennetty, mutta nuorilla ei välttämättä ole taitoja etäopiskeluun verkossa.

vilppi
Kannettavia tietokoneita pöydällä, oppilaat kuuntelevat opettajaa.
Verkko-opiskelu vaatii itsenäisyyttä. Kimmo Hiltula / Yle

Opettajat ovat huolissaan verkkovilpistä ammattikouluissa.

Verkko-opinnot ovat lisääntyneet ja perinteinen lähiopetus on vähentynyt ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä voi houkutella opiskelijaa huijaamaan tehtävissä.

Opiskelu on pitkälti opiskelijan omalla vastuulla, kun tehtäviä tehdään netissä. Tämä saattaa olla kova paikka erityisesti juuri peruskoulunsa päättäneelle nuorelle.

Verkkovilppi voi olla tahatonta tai tahallista. Nuori voi esimerkiksi syyllistyä tietämättään kopioimaan netistä tekstiä ilman lähdeviitteitä.

Tahallinen vilppi voi olla räikeimmillään kokonaisten opintojen teettämistä jollakin ulkopuolisella.

Ammattioppilaitos Riveriassa Joensuussa on nyt herätty tähän ilmiöön ja laadittu ohjeistus opiskelijoille siitä, mitä verkkovilppi on, miten sitä selvitellään ja mitä siitä opiskelijalle seuraa.

Kuluneen vuoden aikana selvittelyihin johtaneita vilppitapauksia on Riveriassa ollut alle 50.

– Lähes kaikki epäilyt on todettu aiheellisiksi ja johtaneet jonkinlaisiin jatkotoimiin. Valtaosa tapauksista ja jatkotoimista on ollut lieviä, kertoo Riverian verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Eronen.

Verkko-opintoja suorittaa eRiveriassa parhaillaan yli 4 000 opiskelijaa. Heistä monet tekevät useampia opintoja, joten yksittäisten verkko-opintosuoritusten määrä on useita tuhansia.

Punaiseen huppariin pukeutunut mies hymyilee.
Verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Eronen on tyytyväinen oppilaitoksen avoimeen linjaan.Ari Haimakainen / Yle

Yhteiset pelisäännöt tarpeen

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton SAKKI ry:n pääsihteeri Hanna Huumonen korostaa oppilaitoksen vastuuta tarjota riittävästi opetusta ja ohjausta myös verkkomaailmassa.

– Ammatillisen koulutuksen reformin myötä yhä useampi opiskelija opiskelee itsenäisesti ja voi siksi riittävän ohjauksen puutteessa sortua esimerkiksi tekstin kopioimiseen ilman lähteitä.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu kaipaa kentälle yhteisiä pelisääntöjä.

– Tähän toimintaan on tärkeää saada yleinen, yhteisesti sovittu toimintamalli, ohjeistus verkkovilpin ehkäisemiseksi ja siihen reagoimiseksi.

Lamppu antaa kiitosta ammattioppilaitos Riverian laatimalle ohjeistukselle, koska se lisää opiskelijan oikeusturvaa ja neuvoo myös opettajaa, miten vilppitilanteessa täytyy toimia.

– Tärkeää on, että opiskelijat tietävät pelisäännöt. Nuoren saattaa olla vaikeaa hahmottaa oikean ja väärän välistä eroa. Tärkeää on myös, että opiskelijat ymmärtävät, mikä on plagioinnin ja tietolähteen ero, muistuttaa Veli-Matti Lamppu.

Tietokoneen ruutua, jossa tekstiä muutamia rivejä.
Verkossa tehtävät opinnot ovat lisääntyneet kaikilla kouluasteilla. Ari Haimakainen / Yle

Verkkovilpissä vanhaa ja uutta

Ammattioppilaitos Riveriassa selvitettyjen vilppitapausten määrä on viime aikoina ollut kasvussa, vaikka vilppiin syyllistyykin vain pieni osa opiskelijoista.

– Kyllä se periaatteiltaan on aika pitkälle samanlaista kuin ennenkin eli vastauksia kopioidaan kaverilta tai netistä. Tietysti tiedonhaku netistä on luvallista, mutta ei ilman asianmukaisia lähdeviitteitä, korostaa Riverian verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Eronen.

Toisessa ääripäässä ovat sellaiset tapaukset, joissa opiskelija on teettänyt kokonaisia opintoja jollakin ulkopuolisella taholla. Tällaistakin on tapahtunut, myöntää Eronen.

– Kyllä on tapahtunut, ei sitä voi kaunistella. Se on jo huomattavasti isompi petos. Kaikkea kokeillaan, eikä siinä enää riitä opiskelijan ohjaaminen, vaan tarvitaan kovempia sanktioita.

Avoimuuden uskotaan kuitenkin karsivan huijausyrityksiä.

– Tähän päädyttiin juuri nyt, koska haluamme olla puolin ja toisin avoimia, eli että organisaation puolelta myös kerrotaan asiasta, Ilkka Eronen Riveriasta sanoo.

Huijari jää helposti kiinni

Verkkovilppiin houkuttelee opiskelijoita sen helppous. Myös kiinnijäämisen riskiä pidetään vähäisenä.

Verkkovilpistä jää asiantuntijan mukaan kuitenkin helpommin kiinni kuin perinteisessä lähiopetuksessa tehdystä vilungista. Opettajilla on silmää ja omat keinonsa saada huijari kiinni.

– Jos on helppoa toimia väärin verkossa niin, kyllä se on helppo myös huomata. Kyllä sieltä ne täysin identtiset vastaukset hyppäävät silmille, vakuuttaa Riverian verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Eronen.

Opettajat myös vertaavat esimerkiksi kirjoitustyyliä ja vastausten tasoa aikaisempiin opintoihin. Käytössä on myös nykytekniikan suomia keinoja ja konsteja.

– Meillä on teknisiä keinoja, joita en tässä lähde tarkkaan avaamaan, esimerkiksi erilaisia lokitietoja ja muuta, mitä pystytään kaivelemaan esiin, paljastaa Eronen.

Verkkovilpistä vaietaan

Nuori leipurityttö kantaa tarjottimella värikkäitä leivoksia.
Isabella Alan mukaan vain harva huijaa opinnoissaan. Ari Haimakainen / Yle

Opiskelijoiden keskuudessa ei juurikaan puhuta ääneen verkkovilpistä, kertoo leipuri-kondiittoriksi opiskeleva Isabella Ala.

– Ei se ole kovin yleistä eikä se tule esille tuolla opiskelijamaailmassa, koska oletetaan, että kaikki tekevät opintonsa rehellisesti. Henkilökohtaisesti en sitä hyväksy.

Puhumattomuuteen on Isabella Alan mukaan syynä se, että vilppiä tekevät häpeävät tekosiaan.

Lähihoitajaksi valmistuva aikuisopiskelija Ari Mononen on myös sitä mieltä, että vilppi on väärin sellaisia opiskelijoita kohtaan, jotka opiskelevat rehellisesti.

– Siinä on kysymys muiden opiskelijoiden oikeusturvasta ja siihen pitää puuttua asianmukaisin toimenpitein.

Mononen ei lähde veikkailemaan, miten yleistä verkkovilppi opinnoissa on, mutta arvelee sen olevan yleisempää juuri peruskoulunsa päättäneiden nuorten keskuudessa.

Isabella Ala on sitä mieltä, että siihen turvaudutaan silloin, kun jotkut opinnot eivät kiinnosta ja niistä halutaan päästä äkkiä eroon.

Rangaistukset vaihtelevat

Vilpin seuraukset ja rangaistukset vaihtelevat teon vakavuuden mukaan opiskelijan opintosuorituksen mitätöinnistä kirjalliseen varoitukseen ja jopa määräaikaiseen oppilaitoksesta erottamiseen.

– Etenkin lievissä tapauksissa ohjataan opiskelija toimimaan oikein ja tekemään tehtävät uudestaan. Jos väärinkäytös on tahallinen, niin sitten järjestetään kuuleminen. Myös kirjallisia varoituksia on annettu ja muistiin nousee myös yksi erottaminen, kertoo Ilkka Eronen.

Lippalakkipäinen keski-ikäinen mies hymyilee koulun pihalla.
Ari Mononen valmistuu lähihoitajaksi loppuvuodesta.Ari Haimakainen / Yle

Lähihoitajaksi valmistuva Ari Mononen muistuttaa, että verkkovilpillä voi olla pitkät jäljet. Hän haluaakin aikuisopiskelijana antaa muutaman vinkin erityisesti nuoremmille opiskelijoille.

– Ei se vilppi pitkälle kanna. Jos siitä tulee joku merkintä tai sanktio, niin sehän jää sinne näkyviin. Se voi haitata jatkossa opiskelua ja myös työn saantia tulevaisuudessa.

Lue myös:

Uusia reittejä avataan yliopistoihin: Ilmainen verkkokurssi korvaa pääsykokeen Tampereella, Helsingissä käytäntö laajenee ja Itä-Suomi tarjoaa verkossa maksuttomia oikisopintoja

Etäopetus ei ole enää kakkosvaihtoehto – "Joustavuus on varmasti avaintekijä"